IPEC 2023

Už  po 8. krát organizujú partneri siete Enterprise Europe Network medzinárodnú konferenciu o digitalizácii a udržateľnosti s odkazom na ciele udržateľného rozvoja OSN ako napr. kvalitné vzdelávanie, priemyselná inovácia a infraštruktúra, zodpovedná spotreba a výroba. Nadchádzajúcou udalosťou bude dvojdňový online formát 8. a 9. marca 2023 so zameraním na:

Výzvy pre budúcu európsku výrobu

 

IPEC 2023 má za cieľ podporovať vytváranie sietí a výmenu znalostí medzi spoločnosťami z Bavorska a medzinárodnými spoločnosťami, start-upmi a výskumnými inštitúciami. Účasť je bezplatná a bude odvysielaná cez GoToWebinar (08.03.) a MS Teams (09.03.).

Vzhľadom na medzinárodnú orientáciu podujatia bude jazykom konferencie angličtina.

Dátum konania: 8.-9.03.2023
Miesto konania: Nemecko/online
Registrácia otvorená do: 9.03.2023
Prihláška: https://ipec-2023.b2match.io/signup 
Web stránka podujatia:
https://ipec-2023.b2match.io/ 

Zameranie podujatia:

 • Umelá inteligencia, asistenčné systémy
 • VR/AR/XR/MR
 • Výrobné technológie zamerané na človeka
 • Rozhranie človek-stroj
 • Odolnosť dodávateľského reťazca
 • Systémy odporúčaní
 • Spoločenská zodpovednosť podnikov (CSR), digitálna zodpovednosť podnikov (CDR)
 • Kritická infraštruktúra
 • Energetická účinnosť … a mnoho ďalších

Organizácia podujatia:

 • 8. marec 2023

– Program konferencie so 14 prejavmi (cca 15 – 20 min.) z rôznych krajín, ktoré sa budú venovať rôznym aspektom energetiky, dodávateľských reťazcov a výroby zameranej na človeka.

– Project Pitch Session so 6-8 prezentáciami (cca 5 minút a 5 snímok) na prezentáciu nových nápadov.

 • 9. marec 2023
 • Online obchodné stretnutia

Ako sa môžete podeliť o svoje knowhow a nápady na podujatí IPEC 2023?

Rezervujte si vopred online stretnutia so zaregistrovanými organizáciami alebo prezentujte svoju organizáciu počas Pitch Session. Viac informácií o týchto príležitostiach nájdete tu.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk