International Sustainable Energy Conference 2022 & B2B

V dňoch 5.–7.4.2022 sa v rakúskom meste Graz uskutoční medzinárodné kooperačné podujatie v rámci International Sustainable Energy Conference 2022 & B2B zameranej na obnoviteľné zdroje vykurovania a chladenia v integrovaných mestských a priemyselných energetických systémoch. Prihlášky do 6. apríla 2022.

Dátum konania: 5. – 7. apríl 2022

Miesto konania: Graz, Rakúsko

Registrácia otvorená do: 6. apríl 2022

Web pre registráciu: https://isec2022.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://isec2022.b2match.io/

Prečo sa zúčastniť?

 • ako výskumník – máte príležitosť nájsť potenciálneho partnera pre váš ďalší výskumný a vývojový projekt,
 • ako kupujúci – máte možnosť nájsť kvalifikovaných dodávateľov,
 • ako predajca – máte možnosť nájsť nových európskych zákazníkov a distribútorov,
 • ako produktový vývojár – máte príležitosť nájsť partnerov a konzultovať o nových technológiách a inovatívnych riešeniach.

Podujatie je zamerané na nižšie uvedené témy:

 • Obnoviteľné vykurovanie a chladenie vrátane vysokoteplotných aplikácií
 • Vznikajúce skladovanie chladu a tepla
 • Riešenia pre energetickú efektívnosť
 • Trvalo udržateľná renovácia
 • Obnova energie a zdrojov energie z nekvalitných zdrojov
 • Hodnotenie cirkulárnosti a životného cyklu
 • Intenzifikácia procesu
 • Digitalizácia pre budúce energetické systémy
 • Spájanie energetických sektorov
 • Flexibilita a stabilita tepelných a elektrických sietí
 • Budúce technológie diaľkového vykurovania a chladenia
 • Nahradenie veľkých fosílnych elektrární obnoviteľnými
 • Smart služby a prevádzka systému
 • Finančné a obchodné modely podporujúce obnoviteľné vykurovanie a chladenie
 • Územné energetické plánovanie so zameraním na obnoviteľné energie
 • IT technológie, modelovanie systémov a umelá inteligencia

Viac informácii o International Sustainable Energy Conference 2022 nájdete na tomto odkaze.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk