Innovat&Match Brokerage Event 2022

V dňoch 8. – 9. júna 2022 sa v talianskej Bologni uskutoční on-line kooperačné podujatie Innovat&Match Brokerage Event & International Cluster-to-Cluster Meeting 2022 so zameraním na digitálnu transformáciu a spravodlivý prechod. Registrácia otvorená do 6. júna 2022.

Dátum konania: 8. – 9. jún 2022
Miesto konania: on-line, Bologna/Taliansko
Registrácia otvorená do: 6. jún 2022
Prihláška: https://innovatmatch-2022.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://innovatmatch-2022.b2match.io/home

Innovat&Match predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob, ktorý vám umožňuje stretnúť potenciálnych kooperačných partnerov a to prostredníctvom vopred zorganizovaných on-line stretnutí na internetovej platforme podujatia. Zaregistrujte sa a prezentujte sa ostatným vytvorením svojho profilu cez Marketplace.

Využite príležitosť nájsť nových výskumných a technologických partnerov pre svoje podnikanie!

Tematické zameranie:

1, Spravodlivý prechod

2, Digitálna transformácia

 • Čistá, cenovo dostupná a bezpečná energia
 • Cirkulárna ekonomika
 • Zmena klímy a prírodné zdroje (vzduch, voda, pôda)
 • „Modrý rast“
 • Inovatívne materiály
 • Digitalizácia, umelá inteligencia, veľké dáta
 • Výroba 4.0 a budúci vývoj
 • Konektivita pozemných a vesmírnych systémov
 • Inovatívna a trvalo udržateľná mobilita
 • Budúce mestá a komunity
 • Územné dedičstvo a regionálna identita: kultúrne dedičstvo, tvorivé aktivity, cestovný ruch
 • Pohodlie ľudí, výživa, životný štýl
 • Zdravie
 • Sociálna inovácia a participácia
 • Sociálna inklúzia a súdržnosť: vzdelávanie, práca, územia

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk