Innovative Construction MEGRA 2022

V dňoch 21.–22.4.2022 sa uskutoční hybridné medzinárodné kooperačné podujatie Innovative Construction MEGRA 2022, ktoré bude súčasťou medzinárodného veľtrhu International Fair for Construction, Energetics, Municipal services and Trade MEGRA so zameraním na stavebníctvo, energetiku, komunálne služby a obchod. Prihláška do 20. apríla 2022.

Dátum konania: 21. – 22. apríl 2022

Miesto konania: Slovinsko/hybridné podujatie

Registrácia otvorená do: 20. apríl 2022

Prihláška: https://innovative-construction-megra-2022.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://innovative-construction-megra-2022.b2match.io/

Kooperačné podujatie vám prináša príležitosť stretnúť potenciálnych partnerov v oblasti inovatívnych riešení a technológií, ktorí môžu podporiť vyše podnikanie.

Organizácia podujatia:

 1. apríl 2022, 10:00 – 12:00 – virtuálne tematické prednášky
 2. apríl 2022, 12:00 – 17:00 virtuálne B2B podujatie
 3. apríl 2022, 10:00 – 14:00 hybridné B2B podujatie

Rezervácia stretnutí: 14. marec – 20. apríl 2022

Témy podujatia:

 • Konštrukčné materiály
 • Stavebné stroje, zariadenia a náradie
 • Kúrenie, vetranie, klimatizácia
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Ochrana životného prostredia
 • Softvér, informačný systém
 • Investície do stavebníctva

Hlavné cieľové skupiny/Podujatie je určené pre:

 • Spoločnosti zamerané na oblasť stavebníctva
 • Spoločnosti so záujmom nájsť nových partnerov a spoluprácu
 • Inovatívne tímy a start-upy hľadajúce nových zákazníkov a partnerov
 • Odborníci v stavebníctve
 • Akademici
 • Plánovanie projektov zameraných na vývoj a inovácie v príslušných oblastiach

Na kooperačnom podujatí sa stretávajú firmy (nákupcovia a dodávatelia) z viacerých európskych krajín. Je to jedinečná príležitosť na získanie nových obchodných kontaktov a zmlúv. Prostredníctvom webového portálu si vopred dohodnite stretnutia, ktorých sa viete zúčastniť aj virtuálne.

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk