Informačný deň a Brokerage podujatie k výzvam na témy digitalizácia

V decembri sa otvárajú nové výzvy programu Horizont Európa, ktoré sa budú týkať tém digitalizácie. Vynikajúci spôsob, ako tieto výzvy naplno podchytiť, je urobiť si základný prehľad na infodni a zároveň sa zoznámiť s partnermi a konzorciami, ktoré sa do týchto výziev plánujú zapojiť. Presne takto bolo myslené podujatie Info Days 2022, Brokerage Cluster 4, Digital, ktoré sa uskutoční 15. a 16. decembra.

 

Kto sa môže zúčastniť?

Zástupcovia spoločností, univerzít a výskumných ústavov po celom svete pôsobiacich v sektore informačno-komunikačných technológií, ktorí majú záujem zdieľať nové nápady na projekty a nájsť partnerov na spoluprácu.

 

Prečo sa zúčastniť?

Pretože tu existuje vysoká šanca nájdenia si partnerov do projektu Horizont. Slovenské organizácie sa tohto typu podujatí stále zúčastňujú veľmi zriedka. A práve tí, ktorí sa brokerage podujatí zúčastňujú, ťažia z ich benefitov a sú o krok pred tými, ktorí sa o tieto podujatia nezaujímajú.

 

Hlavné témy

Pod programom Horizont Európa sa témam digitalizácia venuje Klaster 4, ktorý má názov Digitalizácia, Priemysel a Vesmír. Výzvy na najbližšie obdobie definuje Pracovný program pre roky 2023 a 2024, kde sú popísané aj súvisiace tzv. Destinácie.

Tieto destinácie majú nasledovný popis:

 • Destinácia 3: Svetovo vedúce dáta & výpočtové technológie (nesie označenie DATA)
 • Destinácia 4: Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu (EMERGING-TECHNOLOGIES)
 • Destinácia 6: Na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií (HUMAN)

 

Pre lepšiu predstavu, tieto destinácie v sebe nesú oblasti, ako sú:

 • Artificial Intelligence
 • Big data & analytics
 • Blockchain and Cloud computing
 • Components and Systems
 • High Performance Computing
 • Interactive Technologies and Internet of Things
 • Language Technologies
 • Manufacturing
 • Micro-and Nanoeletronics
 • Next Generation Internet
 • Next Generation Media
 • Photonics and Robotics
 • Smart Networks & Services (5G, 6G)
 • Software technologies

 

Ako sa registrovať?

Ak chcete nadviazať kontakty zo zahraničia a rozbehnúť kvalitné medzinárodné projekty, zaregistrujte sa na platforme podujatia najneskôr do 16. decembra 2022.

Dôležité odkazy

Článok bol pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk