InfoDay 2: EUHubs4Data 3rd Open call

UVP TECHNICOM – Enterprise Europe Network v spolupráci s DIH Technicom vás pozýva na záverečný InfoDay 2 ku kaskádovej výzve EUHubs4Data 3rd Open call, ktorý je určený všetkým subjektom, ktoré majú svoje experimenty rozpracované do podoby projektových žiadostí a smerujú k ich podaniu.

Cieľom tohto stretnutia realizovaného opäť v hybridnom režime (prezenčne a zároveň on-line) bude zodpovedať najčastejšie otázky slovenských subjektov žiadajúcich o grant (možnosť overiť správnosť dizajnovania svojich žiadostí), prípadne zistiť, aké dodatočné informácie je potrebné zistiť od členov spravujúcich projektové konzorcium.

Projektová výzva je určená malým a stredným podnikom a start-upom, ktoré majú záujem digitalizovať. Žiadatelia o grant majú príležitosť získať financovanie vlastného experimentu až do výšky 60 000 EUR. Zároveň získavajú možnosť využiť služby inovačných hubov v celkovej hodnote do 70 000 EUR. Termín na podanie žiadosti je 9.11.2022. Viac informácií o výzve získate na https://www.euhubs4data.sk/ alebo kontaktujte DIH Technicom.

Termín a miesto konania

4.11.2022, 10:00 – 12:00, UVP TECHNICOM, Košice/on-line

Keďže v UVP Technicom prebieha viacero súbežných aktivít, informáciu o miestnosti pre konanie InfoDay 2 dostanete po vstupe do objektu pri vrátnici.

V deň konania podujatia bude na tomto webe zverejnený link na pripojenie pre on-line účastníkov.

Program:

09:45 – 10:00h Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00h Najčastejšie otázky vyplývajúce z prípravy žiadosti o grantové financovanie, diskusia
12:00h Ukončenie

Prihláška
Webinár sa uskutoční v hybridnom režime. Prihlásiť sa je možné vyplnením on-line prihlášky do 4.11.2022. V prípade, že sa webinára zúčastníte on-line, bude Vám dňa 4.11.2022 na Vami uvedený email zaslaný link na pripojenie.

Účastnícky poplatok

Účasť na webinári je pre malé a stredné podniky zdarma.

Kontakt
een@uvptechnicom.skmiroslav.janak@uvptechnicom.sk, Tel. číslo: +421 55 602 3661, +421 55 602 3644, 0918 734 605