InfoDay 1 EUHubs4Data 3rd Open Call

UVP TECHNICOM – Enterprise Europe Network v spolupráci s DIH Technicom vás pozýva na InfoDay 1 ku kaskádovej výzve EUHubs4Data 3rd Open Call, na ktorom vám budú predstavené parametre a podmienky získania projektového grantu.

Prečo využiť kaskádové financovanie?

Cieľom kaskádového financovania je poskytnúť MSP, stredne kapitalizovaným podnikom a start-upom finančnú podporu vo forme malých grantov pri zavádzaní alebo rozvoji hlavne digitálnych inovácií. Výška takejto podpory je zvyčajne v rozmedzí 10 – 200 tisíc EUR a sú poskytované prostredníctvom špecifických projektov.

Ako môže firma získaním grantu profitovať?

Väčšina európskych firiem zaostáva v inováciách založených na dátach. Projekt EUHubs4Data, financovaný zdrojmi EÚ, buduje komunitu kľúčových hráčov v tejto oblasti a prepája sa s dátovými inkubátormi a platformami, sieťami malých a stredných podnikov, komunitami AI, organizáciami zameranými na budovanie zručností a školenia a úložiskami otvorených dát.

Projektová výzva je určená malým a stredným podnikom a start-upom, ktoré majú záujem digitalizovať. Využite príležitosť získať financovanie vlastného experimentu až do výšky 60 000 EUR. Zároveň máte možnosť využiť služby inovačných hubov v celkovej hodnote do 70 000 EUR. Termín na podanie žiadosti je 9.11.2022. Viac informácií o výzve získate na https://www.euhubs4data.sk/ alebo kontaktujte DIH Technicom.

Termín a miesto konania

22.9.2022,  09:00 – 11:00 , UVP TECHNICOM, Košice/on-line

Program:

08:45 – 09:00h Registrácia účastníkov
09:00 – 09:10h Úvodné slovo, predstavenie siete Enterprise Europe Network
09:10 – 09:30h

Možnosti financovania inovatívnych myšlienok prostredníctvom programu Horizont Európa

Kaskádové výzvy v skratke

09:30 – 09:40h Príklad úspešného zapojenia SK firmy do kaskádovej výzvy
09:40 – 11:00h Kaskádová výzva EUHubs4Data 3rd Open Call
11:00h Diskusia a ukončenie

Prihláška
Webinár sa uskutoční v hybridnom režime. Prihlásiť sa je možné vyplnením on-line prihlášky do 21.9.2022. V prípade, že sa webinára zúčastníte on-line, bude Vám dňa 21.9.2022 na Vami uvedený email zaslaný link na pripojenie.

Účastnícky poplatok

Účasť na webinári je pre malé a stredné podniky zdarma.

Kontakt
een@uvptechnicom.skmiroslav.janak@uvptechnicom.sk, Tel. číslo: +421 55 602 3661, +421 55 602 3644, 0918 734 605