Industry 4.0 – International Business Meetings – Global Industrie 2023

Pozývame vás na kooperačné podujatie, ktoré bude súčasťou veľtrhu Global Industrie, ktorý je najväčšou priemyselnou výstavou vo Francúzsku so zameraním na celý priemyselný ekosystém. Prihlášky do 12. marca 2023.

 

Dátum konania: 8. a 9.3.2023 a 13. a 14.3.2023
Miesto konania: Lyon, Francúzsko/online
Registrácia otvorená do: 12.3.2023
Prihláška: https://industry-40-international-days-2023.b2match.io/signup
Web stránka podujatia:
https://industry-40-international-days-2023.b2match.io/

Veľtrh je rozdelený do 15 veľkých sektorov súčasne zoskupujúcich zariadenia, know-how, suroviny a stroje. V roku 2021 navštívilo veľtrh viac ako 45 000 návštevníkov, preto je ideálnym miestom, kde môžete stretnúť budúcich priemyselných partnerov alebo klientov.

Súčasťou veľtrhu budú 4 doplnkové výstavy v týchto oblastiach:

  • MIDEST (priemyselné subdodávky)
  • SMART INDUSTRIES (inteligentný, efektívny a digitálny priemysel)
  • INDUSTRIE (výrobné technológie a zariadenia)
  • TOLEXPO (riešenia a zariadenia na spracovanie plechov)

Organizácia kooperačného podujatia:

  • 8. a 9. marca 2023 – osobné stretnutia v mieste podujatia
  • 13. a 14. marca 2023 – online stretnutia

Podujatie je určené všetkým súkromným a verejným priemyselným organizáciám (firmy klastre, výskumné laboratóriá, inkubátory, …).

Tento matchmakingový event je skvelou príležitosťou stretnúť sa s potenciálnymi partnermi pre technologické, komerčné alebo spoločné výskumné projekty v oblastiach pokrytých Global Industrie. Osobitný dôraz sa kladie aj na hľadanie partnerov pre najväčšiu európsku schému financovania výskumu a inovácií: program Horizont Európa. Účastníci budú môcť vo svojom profile v časti „marketplace“ uviesť výzvu na predkladanie návrhov, o ktorú majú záujem, a/alebo opísať svoj projektový nápad.

Účasť na kooperačnom podujatí je bezplatná avšak registrácia je povinná.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk