Hybrid B2B – Meetings at automotive 2022

V dňoch 5.–6.7.2022 sa uskutoční hybridné kooperačné podujatie Hybrid B2B – Meetings at automotive 2022, ktoré bude súčasťou medzinárodnej konferencie „automotive.2022“. Prihlášky do 24. júna (on-site stretnutia) alebo 5. júla 2022 (on-line stretnutia).

 

Dátum konania: 5. – 6. júl 2022
Miesto konania: on-line/on-site Linz, Rakúsko
Registrácia otvorená do: 24. jún (on-site stretnutia) alebo 5. júl 2022 (on-line stretnutia)
Prihláška: https://b2b-automotive2022.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://b2b-automotive2022.b2match.io/

 

Heslom konferencie „automotive.2022“ je „lokálne, globálne a udržateľne“. Každoročná konferencia hornorakúskeho automobilového klastra sa začína dopoludnia workshopmi a B2B-stretnutiami a pokračuje vzrušujúcimi keynotes a networkingom. Jazykom konferencie bude nemčina.

Organizácia podujatia

Pokiaľ sa rozhodnete pre virtuálnu účasť na podujatí, môžete sa 6. júla virtuálne stretnúť (videokonferencia prostredníctvom tejto webovej stránky) so všetkými účastníkmi zaregistrovanými na virtuálne B2B stretnutia. Účasť na týchto stretnutiach je bezplatná.

Ak si vyberiete účasť na mieste, môžete mať stretnutia 5. júla v mieste konania konferencie, ale aj 6. júla virtuálne stretnutia. V tomto prípade je potrebná samostatná registrácia na konferenciu!

 Témy podujatia:

 • Alternatívne technológie pohonu
 • Hybridný pohon
 • Elektrické vozidlá
 • Palivové články/vodík
 • Batériové technológie
 • Atď.
 • Pripojená mobilita
 • Komunikácia medzi vozidlami
 • Navigácia/multimédiá
 • Hlasový príkaz
 • Autonómna jazda
 • Infraštruktúra
 • Udržateľnosť
 • CSR (spoločenská zodpovednosť podnikov)
 • Hodnotenie životného cyklu
 • Zníženie emisií CO2
 • Obehové hospodárstvo
 • Recyklácia/opätovná výroba
 • Zelené materiály
 • Udržateľné ľahké technológie

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk