Horizont Európa: bližšie k vám! – Košice

Národná kancelária Horizontu v spolupráci s UVP Technicom vás pozýva v dňoch 28. – 29. septembra 2023 na podujatie s názvom Horizont Európa – bližšie k vám! do Košíc. Cieľom podujatia bude počas dvoch dní komplexne predstaviť program Horizont Európa. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. Digital Europe alebo COST a taktiež aj zástupcovia Výskumnej a inovačnej autority (VAIA).

 

Pre koho je podujatie určené?

Podujatie je určené výskumníkom, vedeckým pracovníkom z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení, ale aj širšej vedecko-výskumnej komunite, podnikateľom a rovnako aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o inovácie a výskum.

 

Čo sa dozviete?

Prvý deň sa dozviete základné informácie o programe Horizont Európa, jeho jednotlivých klastroch a oblastiach, ako aj plánovaných a aktuálnych otvorených výzvach na predkladanie projektových zámerov.

Druhý deň bude zameraný na praktické informácie ako pripraviť projektovú žiadosť, na čo nezabudnúť, ako pripraviť rozpočet prípadne ako nájsť projektových partnerov.

Osobné konzultácie s národnými kontaktmi

S jednotlivými národnými kontaktnými bodmi (NCP) si môžete rezervovať bilaterálne stretnutie (prostredníctvom tejto Excel tabuľky).

Podujatie v ďalších mestách

Séria podujatí začína 28. septembra 2023 v Košiciach a končí 22. novembra 2023 v Bratislave. Na podujatie je potrebná registrácia, pre každé mesto zvlášť. Viac informácií nájdete na webe horizont-europa.sk.

Registrácia

Registrácia na podujatie v Košiciach (28. – 29. september) je už otvorená a nájdete ju v dolnej časti tejto stránky.

 

Dôležité odkazy