Horizon Europe Brokerage Event Cluster 4 Space calls 2023 & 2024

Sieť Enterprise Europe Network v spolupráci s národnými kontaktnými miestami (NCP) klastra 4 pre oblasť vesmíru programu Horizont Európa vás pozýva na medzinárodné partnerské podujatie týkajúce sa výziev programu Horizont Európa v oblasti vesmíru. Prihlášky do 1. februára 2023.

Dátum konania: 2.2.2023 
Miesto konania: online, Írsko
Registrácia otvorená do: 1.2.2023
Prihláška: https://horizon-europe-brokerage-event-cluster.b2match.io/signup
Web stránka podujatia:
https://horizon-europe-brokerage-event-cluster.b2match.io/

BEZPLATNÉ 2,5-hodinové virtuálne podujatie predstaví výzvy na predkladanie návrhov v rámci Klastra 4 programu Horizont Európa na nasledujúce dva roky, 2023 a 2024. Predstaví poznatky a očakávania Európskej komisie a zároveň ponúkne jedinečnú príležitosť nadväzovať medzinárodné partnerstvá.

Program bude zahŕňať prezentácie Európskej komisie a národných kontaktných miest vo všetkých oblastiach vesmíru a poskytne jedinečnú príležitosť prezentovať svoje nápady a odborné znalosti pred poprednými výskumnými organizáciami a špičkovými inovátormi z celého priemyslu.

Virtuálne kooperačné podujatie umožní zúčastneným naviazať strategické partnerstvá prostredníctvom plánovaných individuálnych stretnutí. Účastníci budú mať tiež možnosť stretnúť sa s odborníkmi z národných kontaktných miest a siete Enterprise Europe Network.

Podujatia sa môžu zúčastniť malé a stredné podniky, väčšie spoločnosti a výskumné organizácie sídliace v Írsku a v celej Európe.

Účasť na online konferencii je bezplatná. Zaregistrovať sa je možné do 1. februára 2023. Registrácia je následne vyhodnotená organizátormi podujatia, ktorí účasť potvrdia len vhodným organizáciám. Pri registrácií si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk