GREENET kooperačné podujatie pre výzvy Horizont Európa Klaster 5 – 2024

Enterprise Europe Network v spolupráci s GREENET a kontaktnými bodmi programu Horizont Európa Klaster 5 organizujú virtuálne kooperačné podujatie zamerané na výzvy na predkladanie návrhov v roku 2024 z pracovného programu Klaster 5: Klíma, energia a mobilita.

Dátum konania: 18.10.2023
Miesto konania: online
Registrácia otvorená do: 30.9.2023
Prihláška: https://greenet-brokerage-event-2024.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://greenet-brokerage-event-2024.b2match.io/

Hlavným cieľom podujatia je prepojiť všetky zainteresované strany so záujmom požiadať o financovanie, podporiť rozvoj konzorcií a projektových nápadov.

Účastníci, ktorí hľadajú partnerov, budú mať možnosť prezentovať svoju vlastnú organizáciu a nápady na projekty 2 rôznymi spôsobmi:

  • Krátka ústna prezentácia (max. 4 minúty)
  • Bilaterálne stretnutia (max. 20 minút každé)

Pre koho je podujatie určené

Podujatie je vhodné pre každého, kto sa zaujíma o pripravované témy Horizont Európa – Klaster 5 (univerzity, výskumné centrá, súkromné ​​​​spoločnosti (vrátane MSP a veľkých spoločností), obce, asociácie, verejné orgány/vládne organizácie, mimovládne organizácie, klastre, uzly a ostatné zainteresované strany v oblasti výskumu a vývoja.

Informačný deň EC Klastra 5 sa bude konať 17. októbra 2023. Pre viac informácií kliknite na https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/4MjD45QEP6eLsP9j3MCEOc/overview

Tematické zameranie podujatia:

  • Klimatické vedy a reakcie.
  • Medzisektorové riešenia pre zmeny klímy.
  • Udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie.
  • Efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie.
  • Čisté a konkurencieschopné riešenia pre všetky druhy dopravy.
  • Bezpečná, odolná doprava a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a tovar.

Účasť na podujatí je bezplatná, ale registrácia a aktivácia profilu sú povinné. Preto pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Nezabudnite na vyplnenie tzv. Marketplace. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk