GREENET kooperačné podujatie pre výzvy Horizont Európa Klaster 5 – 2023

Enterprise Europe Network v spolupráci s GREENET a kontaktnými bodmi programu Horizont Európa Klaster 5 organizujú 15. decembra 2022 virtuálne kooperačné podujatie zamerané na výzvy na predkladanie návrhov v roku 2023 z pracovného programu Klaster 5: Klíma, energia a mobilita. Prihlášky do 9. decembra 2022.

Dátum konania: 15. december 2022
Miesto konania: on-line
Registrácia otvorená do: 9. decembra 2022
Prihláška: https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/

Hlavným cieľom podujatia je zhromaždiť všetky relevantné zainteresované strany, ktoré majú v úmysle požiadať o financovanie, podporiť rozvoj konzorcií a projektových nápadov.

Účastníci, ktorí hľadajú partnerov, budú mať možnosť prezentovať svoju vlastnú organizáciu a nápady na projekty 2 rôznymi spôsobmi:

 • Krátka ústna prezentácia (max. 4 minúty)
 • Bilaterálne stretnutia (max. 20 minút každé)

Kooperačné podujatie bude organizované vo virtuálnom režime. Prezentačné stretnutia aj bilaterálne stretnutia budú prebiehať online prostredníctvom platformy. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „How it works“.

 

Organizácia kooperačného podujatia:

 • Jednotlivé prezentácie od 13:10 do 15:00
 • Bilaterálne stretnutia od 15:10 do 17:30
 • Uzávierka žiadosti o stretnutie: 13. decembra

 

Pre koho je podujatie určené:

Podujatie je vhodné pre každého, kto sa zaujíma o pripravované témy Horizont Európa – Klaster 5:

 • univerzity
 • výskumné centrá
 • súkromné ​​​​spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov a veľkých spoločností)
 • obce
 • asociácie
 • verejné orgány/vládne organizácie
 • mimovládne organizácie
 • klastre, uzly
 • ostatné zainteresované strany v oblasti výskumu a vývoja

 

Podujatie sa zameriava na nasledujúce výzvy Horizont Európa Klaster 5 – 2023:

 • Klimatické vedy a reakcie na ne
 • Medziodvetvové riešenia pre zmenu klímy
 • Udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie
 • Efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie
 • Čisté a konkurencieschopné riešenia pre všetky druhy dopravy
 • Bezpečná, odolná doprava a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a tovar

Účasť na podujatí je bezplatná, ale registrácia a aktivácia profilu sú povinné.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk