GREEN 2022

V dňoch 23.-24.11.2022 sa uskutoční hybridné kooperačné podujatie GREEN 2022 so zameraním na oblasť životného prostredia. Prihlášky do 24. novembra 2022.

Dátum konania: 23.-24. november 2022
Miesto konania: Madrid/on-line
Registrácia otvorená do: 24. novembra 2022
Prihláška: https://green2022.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://green2022.b2match.io/home

Zámerom kooperačného podujatia je podporovať spoluprácu medzi subjektmi s cieľom vybudovať odolnejšiu spoločnosť a dosiahnuť Ciele udržateľného rozvoja a Zelenú dohodu.

Podujatie poskytne priestor pre nové projekty a spoluprácu medzi vládami, spoločnosťami, výskumnými inštitúciami a inými európskymi environmentálnymi organizáciami prostredníctvom bilaterálnych stretnutí s cieľom dosiahnuť dohodu.

Zameranie podujatia:

 • Energia, účinnosť a zmena klímy
 • Udržateľná mobilita
 • Mestská renovácia
 • Rozvoj vidieka
 • Biodiverzita
 • Vodné hospodárstvo
 • Environmentálne zdravie
 • Zber, preprava a spracovanie odpadu
 • Ekonomika a spoločnosť

Pre koho je podujatie určené:

 • Podnikatelia a profesionáli
 • MSP, start-upy, veľké spoločnosti
 • Inštitúcie výskumu a vývoja/Výskumné centrá
 • Univerzity
 • Vlády, miestne a regionálne orgány
 • združenia

Podujatie je bezplatné, ale registrácia a aktivácia profilu je povinná, počet účastníkov je limitovaný.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk