FinDrones 2023 Matchmaking

Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM vás pozýva na kooperačné podujatie FinDrones 2023 Matchmaking, ktorý je súčasťou konferencie FinDrones 2023 – drony so zameraním na oblasť biohospodárstva a vidieckej logistiky. Registrácia otvorená do 14.2.2023.

Dátum konania: 
•    15.-.16.2.2023 osobné stretnutia
•    21.2. a 23. 2. a 1.3.2023 online stretnutia
Miesto konania: Salo, Fínsko/on-line
Registrácia otvorená do: 14.2.2023
Prihláška: https://findrones-2023-matchmaking.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://findrones-2023-matchmaking.b2match.io/

Témy podujatia:
•    Poľnohospodárstvo
•    Lesníctvo
•    Prírodné hodnoty a biodiverzita
•    Logistika

Účastníci podujatia a ich vytvorené profily majú zodpovedať uvedeným témam podujatia.

Využite príležitosť prezentovať svoje produkty, projekty, služby alebo obchodné potreby účastníkom podujatia. Iniciujte a vopred naplánujte stretnutia, ktoré môžete uskutočniť počas podujatia. Získajte nových potenciálnych záujemcov a rozšírte svoje kontakty.

Organizácia podujatia:
•    15.-16. februára 2023 – stretnutia na mieste (s osobnou účasťou sa spája poplatok za účasť na konferencii a vyžaduje samostatnú registráciu)
•    21. a 23. februára, 1. marca 2023 – stretnutia online (účasť zdarma)

Registrácia na konferenciu
Program konferencie

Účastnícky poplatok:
•    Dvojdňová účasť 15.-16.2.2023 I 140 €
•    Jednodňová účasť:
15.2.2023 I 70€
16.2.2023 I 80€
•    Obed počas konferencie
15.2.2023 I 55€

Pri vypĺňaní prihlášky na kooperačné podujatie si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk