EU-Japan Green Transition Business Matchmaking

Pozývame vás na online podujatie EU-Japan Green Transition Business Matchmaking, ktoré bude spájať japonské a európske  spoločnosti s cieľom podporiť ekologickejšie hospodárstvo. Prihlášky do 25. marca 2024.

Dátum konania: 15.-16.2.2024 a 19.-22.2.2024
Miesto konania: Tokio, Japonsko + online
Registrácia: https://eu-japan-green-transition.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://eu-japan-green-transition.b2match.io/

Cieľom podujatia je spojiť spoločnosti, ako aj výskumné organizácie z Japonska a Európy, aby vytvorili partnerstvá, ktoré prispievajú k nízkouhlíkovej spoločnosti.

Registrovaní účastníci si môžu vytvoriť svoj profil, prezerať profily iných účastníkov a vopred naplánovať stretnutia s potenciálnymi partnermi.

Organizácia podujatia:

Prvé kolo online stretnutí sa uskutoční v dňoch 15. – 16. a 19. – 22. februára 2024, po ktorom budú nasledovať stretnutia na mieste počas Týždňa inteligentnej energie/ Týždňa zelenej transformácie v dňoch 28. februára – 1. marca v Tokiu. Stretnutia po týchto termínoch budú možné len online do 31. marca 2024.

Na platforme b2match nájdete aj online pitching a ďalšie online semináre.

Zameranie podujatia:

  • Elektrolyzéry a palivové články
  • Batérie/skladovacie technológie
  • Solárne fotovoltické a solárne tepelné technológie
  • Gridové technológie
  • Veterné technológie na pevnine a obnoviteľné technológie na mori
  • Udržateľné technológie bioplynu/biometánu
  • Technológie zachytávania a ukladania uhlíka (CCS)
  • Tepelné čerpadlá a technológie geotermálnej energie
  • Nízkouhlíkové stavebníctvo a výroba/zelené materiály
  • Riadenie životného cyklu produktu (PLM) a recyklácia

Pre koho je podujatie určené?

Podujatie je určené zástupcom podnikov, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a iných súvisiacich organizácií, ktoré pôsobia vo vyššie uvedených cieľových oblastiach a majú sídlo v Japonsku, Európskej únii alebo krajinách s významným vplyvom na trh.

Účasť na tejto online platforme je bezplatná.

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. Nezabudnite na vyplnenie tzv. „Marketplace“. Následne vašu prihlášku skontrolujeme a radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk