Electric energy matchmaking Forum pre podporu Ukrainy

Enterprise Europe Network v spolupráci s klastrami EÚ, s podporou Európskej komisie a EISMEA a pod patronátom Ministerstva energetiky Ukrajiny a Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny organizuje Electric Energy matchmaking Forum pre podporu Ukrainy.

Electric Energy matchmaking Forum spája ukrajinské spoločnosti verejného a súkromného sektora, ktoré potrebujú obnoviť elektrické systémy, kúpiť nové zariadenia na výrobu energie alebo ich komponenty a výrobcov/distribútorov rôznych typov energetických zariadení v EÚ, ktorí ich môžu predať alebo darovať. Fórum má slúžiť na podporu medzinárodných partnerstiev medzi spoločnosťami a/alebo inštitúciami pôsobiacimi v sektore energetiky a životného prostredia s cieľom pomôcť Ukrajine modernizovať kritickú energetickú infraštruktúru krajiny po nevyprovokovanej a neopodstatnenej invázii Ruska na Ukrajinu. Fórum pomôže identifikovať výrobcov a distribútorov energetických zariadení, ktorí by mohli prispieť, a prísť so všetkými možnými návrhmi na ďalšiu pomoc občanom Ukrajiny a podnikom v nasledujúcich mesiacoch.

Dátum konania: 5.12.2022-31.1.2023
Miesto konania: on-line
Registrácia otvorená do: 31.1.2023
Prihláška: https://een-humanitarian-corridor-for-ukraine.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://een-humanitarian-corridor-for-ukraine.b2match.io/home

Zameranie fóra:
•    Výroba energetických zariadení
•    Udržateľná energia
•    Alternatívne druhy energie: zelené technológie, slnečná a veterná energia
•    Energetická  účinnosť a audit
•    Elektrifikácia a iné

Ako môžete využiť túto udalosť?
•    Zverejnite svoje možnosti na obnovu ukrajinskej energetickej infraštruktúry
•    Publikujte a prezentujte svoje produkty, služby alebo obchodné potreby
•    Iniciujte a organizujte sľubné vopred naplánované osobné stretnutia na podujatí
•  Vytvárajte nových potenciálnych zákazníkov a spoznávajte nové kontakty časovo a nákladovo efektívnym spôsobom
•   Buďte o krok vpred pred svojimi konkurentmi tým, že budete na podujatí videní a viditeľne prítomní

Táto platforma pomôže MSP, aby boli udržateľnejšie a odolnejšie voči novým výzvam v energetickom sektore na jednotnom trhu.

Účasť na podujatí je bezplatná, ale registrácia a aktivácia profilu sú povinné.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk