Digital Trustworthiness | Vienna – Linz – Brno – Bratislava

6. 9. 2022 sa uskutoční networkingové podujatie na podporu cezhraničného výskumu a obchodnej spolupráce medzi technologickými vývojármi a užívateľmi z Rakúska, Česka a Slovenska. Prihlášky do 6. septembra 2022.

Dátum konania: 6. september 2022
Miesto konania: Viedeň, Rakúsko
Registrácia otvorená do: 6. septembra 2022
Prihláška: https://digital-trustworthiness-2022.wirtschatsagentur-wien.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://digital-trustworthiness-2022.wirtschatsagentur-wien.b2match.io/

Cieľom networkingového podujatia je načrtnúť a prediskutovať existujúce a budúce technické riešenia, aspekty digitálneho humanizmu a iniciovať spoluprácu v tejto technickej oblasti.

Dôveryhodnosť údajov a digitálnych technológií je hlavným záujmom, ktorý treba zabezpečiť, aby sa využili tieto príležitosti a minimalizovali sa riziká. Okrem toho je dôležité, aby sa digitálne technológie, ako je AI, formovali v súlade s ľudskými hodnotami a potrebami, namiesto toho, aby digitálnym technológiám umožnili formovať ľudí.

Prečo sa zúčastniť?

Informácie: Spoznajte najnovšie trendy, aplikovateľné výsledky výskumu a príklady osvedčených postupov. Zistite, aké možnosti financovania sú k dispozícii pre vaše projekty.

Budovanie komunity: Začnite novú spoluprácu počas vopred dohodnutých stretnutí za okrúhlym stolom s dvojminútovými prezentáciami pokrývajúcimi vašu ponuku a požadovanú spoluprácu.

Cielené vytváranie sietí: Rozvíjajte nové možnosti spolupráce počas osobných stretnutí

Témy podujatia:

  • Súkromie, bezpečnosť a ochrana
  • Dôveryhodná a vysvetliteľná AI
  • Dátová ekonomika a federatívne služby
  • Digitálna suverenita
  • Sociálne siete a falošné správy
  • Web 3.0

Pre koho je podujatie určené?

  • Vývojári softvéru
  • Prijímatelia dôveryhodných technológií
  • Dodávatelia a systémoví integrátori
  • Výskumníci hľadajúci spoluprácu s firmami

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Európe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk