Cyklistická Európa – kooperačné podujatie a odborné prednášky

V dňoch 1.-31.3.2022 sa v rámci veľtrhu Cyclingworld Düsseldorf uskutoční online kooperačné podujatie Cycling Europe doplnené o prednášky odborníkov zamerané na elektrické bicykle, parkovacie systémy pre bicykle, moblilitu, nové materiály, výrobu bicyklov a dodávateľské reťazce, cykloturistiku. Prihlášky do 18.3.2022.

Dátum konania: 1. – 31. marec 2022

Miesto konania: online

Registrácia otvorená do: 18. marec 2022

Web pre registráciu: https://cycling-europe.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://cycling-europe.b2match.io/

Spoločnosť ZENIT GmbH organizuje 1. – 31. marca 2022 kooperačné podujatie v rámci veľtrhu Cyclingworld Düsseldorf“ s cieľom prepojiť podnikateľov z týchto oblastí:

  • Elektrické bicykle a mobilita
  • Parkovacie systémy pre bicykle
  • Nové materiály a technológie
  • Výroba bicyklov a dodávateľský reťazec
  • Udržateľnosť a obehové hospodárstvo.

Účastníci podujatia majú možnosť, počas celého marca 2022, stretnúť svojich budúcich obchodných a projektových partnerov na vopred naplánovaných b2b stretnutiach. Súčasťou podujatia je aj päť odborných prednášok, ktoré sa uskutočnia každý štvrtok od 10.00 hod.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk