Contact – Contract 2023

V dňoch 10. – 13. októbra 2023 sa v českom Brne uskutoční kooperačné podujatie Contact-Contract 2023, ktoré bude súčasťou medzinárodného strojárskeho veľtrhu MSV Brno, so zameraním na oblasť Industry 4.0 a Digital Factory (digitalizácia vo výrobe). Prihlášky do 13. októbra 2023.

Dátum konania: 10. – 13. október 2023
Miesto konania: Brno, Česká republika
Registrácia otvorená do: 13. október 2023
Prihláška:  https://cc-msv-2023.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://cc-msv-2023.b2match.io

Medzinárodný strojársky veľtrh je popredným priemyselným veľtrhom v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1 500 vystavovateľov a 75 000 návštevníkov z 59 krajín sveta. Viac ako tretina vystavovateľov pochádza zo zahraničia. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu s primárnym zameraním na obrábanie a tvárnenie.

Stredobodom pozornosti MSV je Industry 4.0 a Digital Factory, teda digitalizácia vo výrobe, jeden z kľúčových trendov inovačného procesu. Medzi ďalšie zvýraznené témy patrí obehové hospodárstvo – riadenie materiálnych zdrojov.

Prečo sa zúčastniť?

 • Vysoká úroveň publicity pred podujatím.
 • Príležitosť objaviť nových obchodných partnerov, klientov a dodávateľov bez veľkého úsilia.
 • Možnosť nadviazať dôležité kontakty medzi vystavovateľmi a návštevníkmi.
 • Voľný vstup na veľtrh.
 • Účasť je BEZPLATNÁ.

Zameranie podujatia:

 • strojárstvo banské, hutnícke, keramické, sklárske;
 • materiály a komponenty pre strojárstvo;
 • pohony, hydraulika a pneumatika, chladiaca technika a vzduchotechnika;
 • energetika a silnoprúdová elektrotechnika;
 • elektronika, automatizačná a meracia technika;
 • výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby;
 • kovoobrábacie a tvárniace stroje, nástroje;
 • zlievarenský priemysel;
 • zváranie;
 • povrchová technológia;
 • plasty, guma, kompozity;
 • chemikálie pre strojárstvo.

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Nezabudnite prosím na vyplnenie tzv. Marketplace. Ďakujeme.

Táto aktivita je financovaná Európskou komisiou a v rámci tejto aktivity sa vyžaduje spätná väzba o vašej účasti. Preto vás žiadame, aby ste vášmu „Support office“ oznámili všetky nadviazané spolupráce, ktoré uzavriete s inými účastníkmi kooperačného podujatia (aj mimo tejto platformy). Tieto informácie budú považované za dôverné.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk