CONTACT – Business Meetings

Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM vás pozýva na 15. ročník  kooperačného podujatia CONTACT – Business Meetings so zameraním na oblasť výroby zariadení, strojov a nástrojov, automobilového priemyslu a konštrukcie vozidiel, elektroniky/elektrotechniky, technológie a spracovania plastov, medicínskej techniky, optiky. Prihlášky do 15.2.2023.

Dátum konania: 8.3.2023 
Miesto konania: Lipsko, Nemecko
Registrácia otvorená do: 15.2.2023
Prihláška: https://contact2023.b2match.io/signup
Web stránka podujatia:
https://contact2023.b2match.io/home 

Kooperačné podujatie bude súčasťou digitálneho veľtrhu „Zuliefermesse / intec“.

Sektorové zameranie podujatia:

 • Konštrukcia zariadení, strojov a nástrojov
 • Konštrukcia automobilov a vozidiel
 • Elektronika/elektrotechnika
 • Technológia a spracovanie plastov
 • Lekárska technika, optika a pod.

Podujatie je určené organizáciám, ktoré sa špecializujú na:

 • Časti, komponenty a moduly
 • Spájanie, pripájanie a montáž
 • Materiály a polotovary
 • Výrobné procesy a technológie
 • Presné nástroje, vybavenie, výroba nástrojov a foriem
 • Elektrické/elektronické zariadenia
 • Softvér, IT riešenia
 • Priemyselné služby
 • Informácie, organizácia, poradenstvo
 • Obrábacie stroje – rezanie, tvárnenie, erodovanie
 • Stroje na tvárnenie plechu
 • Lisy a transformačná technika
 • Povrchová úprava, laserová a zváracia technika
 • Automatizovaná výroba a robotika
 • Montáž a manipulácia s materiálom
 • Technológia pohonu, riadenie procesov
 • Inžinierstvo merania a zabezpečenie kvality
 • Veda, výskum a vývoj

Podujatie je určené pre:

 • spoločnosti hľadajúce nových klientov, kvalifikovaných dodávateľov z Európy aj mimo nej
 • poskytovateľov inovatívnych technológií a inovatívnych riešení
 • potenciálnych partnerov pre budúcu spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja

Účasť na podujatí je bezplatná, ale registrácia a aktivácia profilu sú povinné.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk