Connect Day 2022: spájanie start-upov s korporátmi, MSP a investormi

31. mája 2022 sa v rakúskej Viedni uskutoční kooperačné podujatie Connect Day 2022, ktoré bude súčasťou ViennaUP´22 so zameraním na Star-upy, korporáty/MSP a investorov. Registrácia otvorená do 31. mája 2022.

Dátum konania: 31. máj 2022
Miesto konania: Viedeň, Rakúsko/hybridné podujatie
Registrácia otvorená do: 31. máj 2022
Prihláška: https://www.connectday.at/signup
Web stránka podujatia: https://www.connectday.at/

Connect Day nie je typickým B2B podujatím, na ktorom sa stretávajú predávajúci a kupujúci. Celé je to o inováciách. Na jednej strane sa zameriava na korporáty hľadajúce inovatívne start-up produkty a služby (inovačný prílev), na strane druhej, podujatie podporuje vybrané start-upy, aby sa dostali do kontaktu s investormi, ktorí sa zameriavajú na investície v počiatočnej fáze a venture kapitál (VC).

Connect Day podporuje korporácie/MSP, ktoré sa usilujú o inovácie a spoluprácu so začínajúcimi podnikmi, ako aj investorov, ktorí hľadajú investičné príležitosti pre začínajúce podniky. Pred registráciou na podujatie venujte prosím pozornosť našim cieľovým a necieľovým skupinám.

Účastníci podujatia:

 • Korporáty a MSP hľadajúce inovačný prílev
 • Investori (Business Angels a VC)
 • Start-upy
 • Medzinárodné start-upy z programu GIN Go Austria a Vienna Business Agency
 • Národné korporátne siete

Program:

 • Medzinárodný a národný Start-up pitch
 • VC networkingový salónik GIN & Speedinvest
 • Podnikové reverzné prezentácie korporátov/MSP o možnostiach spolupráce so start-upmi podporené EIT Manufacturing
 • Korporátna výzva na spoluprácu od Green Tech Cluster
 • EY Start-up barometer
 • Kooperačné podujatie: stretnutie start-upov s korporátmi/MSP a investormi
 • GIN’n’Tonic Open Networking: „Flying“ večera a drinky

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk