CIRCULAR-RENEWABLEB2B@FGEXPO+RESTECH

Pozývame vás na multisektorové podujatie 2v1, ktoré ponúka dve výstavy a jedno kooperačné podujatie, so zameraním na obehové hospodárstvo a obnoviteľnú energiu.

Pri príležitosti 2. ročníka výstavného a kongresového podujatia Forward Green (FG Expo) a 1. ročníka výstavy Renewable EnergyTech (RESTech) Federácia priemyselných odvetví Grécka (SBE), člen siete Enterprise Europe Network – Hellas, v spolupráci s TIF HELEXPO S.A. spoluorganizujú v gréckom Solúne kooperačné podujatie. Prihlášky do 7. marca 2024.

Dátum konania: 8.-9.3.22024
Miesto konania: Solún, Grécko
Registráciahttps://circular-renewableb2b.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://circular-renewableb2b.b2match.io/home

Cieľom kooperačného podujatia je prispieť k implementácii novej podnikateľskej mentality, založenej na obehovom hospodárstve, zelenej energii a transformácii obchodných modelov s cieľom zachovať prírodné zdroje a smerovať k udržateľnému rozvoju. Tento environmentálny prístup k hospodárstvu sa týka viacerých procesov, ktoré si vyžadujú obehové plánovanie. Začína sa efektívnym zberom, využívaním, zhodnocovaním a opätovným používaním surovín, ako aj využívaním obnoviteľných zdrojov energie a vedie až k výrobe, distribúcii, spotrebe a recyklácii spotrebovaných výrobkov. V životnom prostredí tak končí menej odpadu a cenné prírodné zdroje sa využívajú hospodárne a zachovávajú sa.

Zameranie podujatia:

 • recyklácia;
 • efektívne využitie surovín;
 • udržateľné stavebné materiály;
 • technológie obehového hospodárstva;
 • udržateľné recyklovateľné obaly;
 • obnoviteľné zdroje energie / zelená energia;
 • skladovanie energie / úspora energie;
 • vodík a zelené plyny;
 • aplikácie pre inteligentné riadenie energie.

Pre koho je podujatie určené?

 • start-upy, malé a stredné podniky, veľké podniky;
 • profesijné organizácie a zainteresované strany;
 • vládne agentúry;
 • miestne a regionálne orgány.

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte si profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. Nezabudnite na vyplnenie tzv. Marketplace, podmienkou je vyplnenie aspoň 1 Marketplace Opportunity. Následne vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Všetci účastníci s naplánovanými stretnutiami budú mať voľný vstup na výstavy FORWARD GREEN a Renewable EnergyTech. Bezplatná vstupenka s QR kódom pre vstup na veľtrh vám bude zaslaná e-mailom.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk