Čím financovať svoj zajtrajší biznis?

Nestačia vám vlastné zdroje na realizáciu vášho inovatívneho projektu? Hľadáte nové možnosti ako ušetriť na energiách ale nedokážete v plnej sume financovať zmeny? Vnímate potrebu digitalizovať procesy vo svojej firme ako neodkladnú?

Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach vás pozýva na hybridný seminár s názvom Čím financovať svoj zajtrajší biznis?

 

Kedy: 15.2.2024 o 10:00hod.
Kde: UVP TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 5, 042 00 Košice + online
Cieľová skupina: malé a stredné podniky, verejný sektor, start-upy

Počas seminára si vypočujete podrobné informácie o mechanizme kaskádového financovania, jeho realizácii vo forme malých grantov a získate prehľad o aktuálnych kaskádových schémach určených pre rôzne oblasti.

Predstavíme vám pilotný projekt EENergy a jeho schému grantov pre európske MSP pre zlepšenie energetickej účinnosti firiem do výšky 10 000 EUR. Finančná podpora je určená pre investičné aktivity, konzultačno-poradenské činnosti či zlepšenie zručností a kvalifikácie zamestnancov vo forme školení.

Digitalizácia a inovácie patria medzi hlavné atribúty pre úspech v dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí. Malé a stredné podniky ako aj verejný sektor, ktoré chcú realizovať konkrétne kroky pre digitálnu transformáciu získajú informácie, aké aktivity môžu financovať prostredníctvom EDIHu.

Podnikatelia taktiež získajú aktuálne informácie o schémach Európskej inovačnej rady – EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator.

Témy seminára

10:00 – 10:10 Predstavenie Enterprise Europe Network
Alena Poláková
10:10 – 11:30 Kaskádové financovanie – v čom spočíva a pre aké tipy inovatívnych aktivít je určené
Miroslav Janák
Prehľad aktuálnych kaskádových výziev pre rôzne oblasti
Tomáš Pavlík
EENergy granty pre európske MSP pre zlepšenie energetickej účinnosti firiem
Alena Poláková, Tomáš Pavlík
Financovanie digitalizácie vo firmách prostredníctvom EDIH-u
Miroslav Janák
Finančné schémy Európskej inovačnej rady – EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator
Peter Szuttor

Účasť na seminári je bezplatná ale registrácia povinná. Zaregistrujte sa už dnes, najneskôr však do 14.2.2024 na tomto odkaze.

Odkaz na sledovanie seminára zašleme online účastníkom najneskôr deň pred podujatím.

Tešíme sa na vašu účasť.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk