Budovanie Á-čkových tímov

Ako primäť tímy ľudí, aby brali na seba zodpovednosť? Ako motivovať ľudí k tomu, aby spolupracovali, zdieľali nápady a myšlienky? Je potrebné ich vôbec motivovať? Ako zmeniť firemnú kultúru tak, aby to majiteľ nemusel riešiť a dôveroval svojim tímom?

Úspech akejkoľvek stratégie alebo podnikateľského zámeru závisí od zanietených, motivovaných a angažovaných ľudí a vzťahov, ktoré medzi nimi (ne)fungujú. To je dôvod, prečo sa najúspešnejšie spoločnosti zameriavajú nielen na rast ľudí ako jednotlivcov, ale rovnako na budovanie vzťahov medzi nimi a vytváranie skvelej firemnej kultúry. Môžete mať vo firme skvelých odborníkov, inovátorov, ak však nedokážu fungovať tímovo, rast firmy naštartujete len veľmi pomaly, ak vôbec.

Tím hviezd sa nerovná hviezdnemu tímu.

UVP TECHNICOM – Enterprise Europe Network Vás pozýva v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ na školenie s tematikou  budovania Á-čkových tímov.

Termín a miesto konania
5.10.2022 v Košiciach, UVP TECHNICOM, TUKE, Němcovej 5

 

Program
08:45-09:00h Registrácia účastníkov 
09:00-10:00h Každý, niekto, hocikto a nikto
Čo je fér a spravodlivé
Magický algoritmus budovania tímu
5 dysfunkcií tímu
10:00–11:00h Kolektívna inteligencia a komerčné výsledky odlišnosti
Praktické cvičenia, práca v tímoch
11:00-11:15h Prestávka
11:15-12:30h Tvorba vysoko výkonného tímu
5 kľúčových faktorov dynamiky tímu
10 vnútorných motivátorov
12:30-15:00h Spôsoby tímovej práce
Indikátory dobrej komunikácie
Delegovací poker
Riešenie úloh v skupinách a samostatne
15:00-16:00h 14 zlatých pravidiel samostatne riadiacich sa tímov
Oslava a uznanie tímov, škálovanie tímovej odmeny
Diskusia a záver

 

O lektorke

Mária Radvanská sa venuje poradenstvu a rozvoju podnikateľských subjektov takmer 20 rokov. Identifikuje bariéry rozvoja a pomáha podnikateľom nájsť cestu ako ich prekonať. Od firiem však očakáva aktívny prístup, pretože len v úzkej súčinnosti ľudí danej firmy a s podporou vedenia je možné aj zdanlivo nemožné. Ľudia sú zárukou toho, že zmena bude trvalá. Najviac ju inšpiruje výrok – čo firma nedokáže, ľudia zvládnu.

 

Cieľová skupina

Akadémia vnútrofiremného rastu je určená predovšetkým majiteľom a výkonným riaditeľom firiem, ktorým odporúčame zobrať so sebou aj svojich manažérov, či riadiacich pracovníkov s rozhodovacími právomocami, ktorí majú ambíciu pomôcť firme výrazne rásť. Rozhodnutie pre RAST je strategickým rozhodnutím a firmu je potrebné na neho dôkladne naladiť. Pri správnom naladení bude majiteľ pracovať oveľa menej a získa viac času pre seba, rodinu, svoje koníčky.

Prihláška

Prihlásiť sa je možné vyplnením on-line prihlášky do 2.10.2022.

 

Účastnícky poplatok

Akadémia sa koná v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network a je pre podnikateľské subjekty, ktoré majú ambíciu medzinárodne rásť ZDARMA.

Upozornenie:  V prípade záväzného prihlásenia sa a neúčasti na školení, bude firme fakturovaný sankčný poplatok vo výške 120 eur. Zúčastniť školenia sa môže aj náhradník za prihláseného účastníka. Odhlásiť sa zo školenia bez sankčného poplatku je možné do 2.10.2022 zaslaním e-mailu na een@uvptechnicom.sk. Ak ste klientom Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, TUKE, faktúru neobdržíte, ak sa zúčastnite školenia. Faktúra Vám bude vystavená iba v prípade Vašej neúčasti na školení.

Kontakt
een@uvptechnicom.sk, Tel. číslo: +421 55 602 3661, 0918 734 605

Nevyhovujú vám skupinové otvorené školenia? Chcete, aby ich absolvovali viacerí kľúčoví hráči vo firme naraz? Akadémiu alebo jej vybrané časti je možné realizovať aj priamo u vás vo firme. V prípade záujmu kontaktujte een@uvptechnicom.sk.

NALAĎTE firmu na RAST a pracujte MENEJ.
Inovujte, konkurujte, predbehnite!