BRNO INDUSTRY 4.0 | 2024

Odolnosť, udržateľnosť, kyberbezpečnosť

Konferencia BRNO INDUSTRY 4.0 posúva tento rok tému digitalizácie a Priemyslu 4.0 na novú úroveň. Digitalizácia postupuje priemyslom veľkou rýchlosťou a niekedy hrozí nebezpečenstvo, že sa prvky digitalizácie nepodchytia do potrebných detailov. Prihlášky do 20.2.2024.

Dátum konania: 20.2.2024
Miesto konania: Brno, Česká republika
Registrácia otvorená do: 20.2.2024
Registrácia: https://bi40-2024.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://bi40-2024.b2match.io/home

Tri kľúčové témy podujatia:

Odolnosť – Dynamický vývoj na trhu kladie na firmy veľký tlak vedieť reagovať rýchlo a správne na zmeny, ktoré nastávajú. Odolnosť firmy sa zvyšuje pokiaľ má o svojich procesoch reálne dáta. Práve tu je digitalizácia kľúčovým nástrojom.

Udržateľnosť – Európa chce byť lídrom v podpore ochrany planéty. Udržateľnosť už pre firmy nie je len marketingovým nástrojom pre lepší imidž. Udržateľnosť je stratégia pre budúci rozvoj a žiadna z firiem, najmä priemyselná, by nemala k téme udržateľnosti pristupovať z povinnosti. Digitalizácia je potom akcelerátorom udržateľnosti.

Kyberbezpečnosť – Digitalizácia má veľa výhod. Nepopierateľných. Nesie so sebou však aj skryté hrozby. Téma kybernetickej bezpečnosti nikdy nebola aktuálnejšia. Aj napriek tomu spoločnosti s nastavením jasných pravidiel a postupov občas váhajú. Digitalizáciu potrebujete. Rovnako ako jej zabezpečenie.

Na aké témy sa môžete tento rok tešiť?

  • Flexibilná výroba a pokročilá automatizácia;
  • Digitalizácia riadenia výroby a case study;
  • Dátová analytika a jej využitie pre optimalizáciu výroby;
  • Prípadové štúdie v malých, stredných a väčších spoločnostiach;
  • Kybernetická bezpečnosť v priemysle;
  • Networking – vopred dohodnuté B2B stretnutia.

 

Cieľová skupina

Majitelia, riaditelia, výrobní/technickí riaditelia, technológovia, ľudia zodpovední za digitalizáciu v malých a stredných podnikoch a technologických spoločnostiach z oblasti priemyslu 4.0 (digitalizácia, robotizácia, kyberbezpečnosť, 3D tlač a iné).

Cena

Pre zaregistrovaných a zo strany organizátorov potvrdené prihlášky zdarma. Usporiadatelia si vyhradzujú právu potvrdenia/odmietnutia prihlášok.

Upozornenie

Prednostne budú potvrdené registrácie osôb, ktoré spadajú do cieľovej skupiny, ostatné prihlášky môžu byť potvrdené až v prípade dostatočnej kapacity tesne pred podujatím.

Hlavným organizátorom podujatia je CyberSerucityHubCZ.