Bringing Value to Agrobiomass – 3 rd edition

11.5.2022 sa uskutoční hybridné kooperačné podujatie Bringing Value to Agrobiomass – 3 rd edition so zameraním na to, ako vytvoriť hodnotu z agrobiomasy a vedľajších tokov  vznikajúcich pri výrobe potravín. Prihlášky do 11. mája 2022.

Dátum konania: 11. máj 2022
Miesto konania: hybridné podujatie
Registrácia otvorená do: 11. máj 2022
Prihláška: https://bringing-value-to-agrobiomass-3.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://bringing-value-to-agrobiomass-3.b2match.io/

Kooperačné podujatie je zamerané na masové zavádzanie zdokonalených a na trh pripravených riešení vykurovania agrobiomasou v Európe. Agrobiomasa je rozsiahly, nedostatočne využívaný a pôvodný zdroj, ktorý môže podporiť dosiahnutie európskych cieľov v oblasti energetiky a klímy, a zároveň podporiť rozvoj vidieka a obehové hospodárstvo.

Tento matchmaking nie je zameraný len na vykurovanie, ale na všetky prospešné spôsoby využitia agrobiomasy a vedľajších tokov z výroby potravín v rámci obehového biohospodárstva.

Organizácia podujatia:

  1. apríl 2022 webinár (Registrácia na webinár TU)
  2. máj 2022 kooperačné podujatie (hybridná forma)

Témy podujatia:

  • Výroba obnoviteľnej energie
  • Biorafinácia
  • Produkcia agrobiomasy
  • Logistika a manipulácia

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk