Breaking circular economy barriers – GO CIRCULAR

V dňoch 23.-24.11.2022 sa uskutoční hybridné kooperačné podujatie Breaking circular economy barriers – GO CIRCULAR so zameraním na obehové hospodárstvo. Prihlášky do 23. novembra 2022.

Dátum konania:  23. – 24. november 2022
Miesto konania: Skopje/hybridné
Registrácia otvorená do: 23. november 2022
Prihláška: https://go-circular.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://go-circular.b2match.io/

Konferencia, ktorej súčasťou budú bilaterálne medzinárodné stretnutia zamerané na podporu podnikania v oblasti obehového hospodárstva a synergií spolupráce vo výskume a vývoji, sa bude konať hybridnou formou.

  • Máte záujem objaviť možnosti zelenej a obehovej ekonomiky?
  • Máte záujem stretnúť sa s obchodnými, technologickými a R&D partnermi?
  • Hľadáte inšpiráciu, partnerov alebo financovanie pre svoje projekty v oblasti obehového hospodárstva?

V posledných rokoch boli zavedené európske a medzinárodné politiky, ktorých cieľom je implementovať obehové hospodárstvo, ako sú Ciele trvalo udržateľného rozvoja, Akčný plán obehového hospodárstva, Európska zelená dohoda a Európska stratégia pre plasty. V akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo sa uvádza, že do roku 2050 nie je možné dosiahnuť klimatickú neutralitu bez prechodu na plne obehové hospodárstvo.

Zameranie podujatia:

  • Vývoj politiky obehového hospodárstva na západnom Balkáne
  • Úspešné príbehy európskych projektov obehového hospodárstva
  • Prehľady rôznych obchodných modelov a obehového hospodárstva v rôznych odvetviach
  • Možnosti a nástroje financovania inovačných projektov

Pre koho je podujatie určené:

MSP, univerzity, výskumné a vývojové centrá, obchodné združenia, verejné orgány s riešeniami obehovej ekonomiky.

Podujatie je bezplatné, ale registrácia a aktivácia profilu je povinná.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk