BE @Smart Manufacturing Matchmaking

V dňoch 17. – 18. novembra 2022 sa uskutoční virtuálne kooperačné podujatie BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2022 so zameraním na oblasť priemyselnej výroby a priemysel 4.0. Registrácia otvorená do 17. novembra 2022.

 

Dátum konania: 17.– 18. november 2022
Miesto konania: virtuálne podujatie
Registrácia otvorená do: 17. novembra 2022
Prihláška: https://smm2022.b2match.io/signup                                                                                                               

Web stránka podujatia: https://smm2022.b2match.io/

Brokerage Event@Smart Manufacturing Matchmaking 2022 poskytuje jedinečnú príležitosť stretnúť sa so spoločnosťami, výskumnými centrami a orgánmi verejnej správy, ktoré pôsobia v oblasti inteligentnej výroby a priemyslu 4.0. Je zároveň významnou príležitosťou, ako zostať v obraze o najnovších pokročilých technológiách, dopyte po inováciách zo strany inštitúcií a miest, nových aplikáciách zo strany malých a stredných podnikov a technických výzvach, ktorým čelia veľké spoločnosti.

Podujatie bude organizované ako virtuálne matchmakingové podujatie, to znamená, že všetky stretnutia 1:1 sa budú konať online prostredníctvom webovej stránky podujatia. Nepotrebujete žiadny ďalší softvér, iba aktuálny webový prehliadač, mikrofón a webovú kameru.

Témy podujatia:

 • Pokročilé výrobné riešenia: systémy automatickej manipulácie s materiálom, koboty
 • Aditívna výroba
 • Poľnohospodárstvo 4.0
 • Umelá inteligencia a strojové učenie pre priemyselné aplikácie
 • Aplikácie pre správu údajov sociálnych médií
 • Aplikácie virtuálnej / rozšírenej / zmiešanej reality v priemysle
 • Autonómna výroba
 • Autonómny robot
 • Analýza veľkých dát
 • Kyberfyzikálne systémy
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Cloudové technológie
 • Digitálne dvojča
 • Environmentálna udržateľnosť
 • Rozhrania človek-stroj
 • Horizontálna a vertikálna integrácia
 • Priemyselný internet vecí
 • Open data a verejné inovácie
 • Prediktívna údržba
 • Simulácia medzi prepojenými strojmi
 • Systémová integrácia
 • Udržateľný priemysel 4.0

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk