B2B v rámci Health Tech Hub Styria 2024

Enterprise Europe Network organizuje kooperačné podujatie so zameraním na oblasť zdravotníctva, ktoré bude súčasťou Health Tech Hub Styria 2024 – Budúcnosť v diagnostike a terapii! Prihlášky do 16. apríla 2024.

Dátum konania: 15.4. – 16.4.2024
Miesto konania: Graz, Rakúsko
Registráciahttps://hth-styria-2024.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://hth-styria-2024.b2match.io/home

„Health Tech Hub Styria 2024 – Budúcnosť v diagnostike a terapii“ je prvotriedne podujatie venované zdravotníckym technológiám budúcnosti s množstvom odborných prezentácií, panelových diskusií, B2B stretnutí a odborných prednášok medzinárodných aktérov z celého zdravotníckeho sektora.

Cieľom tohtoročného podujatia HTH Styria je ponúknuť účastníkom prístup k mnohým relevantným aktérom v oblasti transferu technológií, spolupráce akademickej obce a priemyslu, ako aj inovácií v ranom štádiu vývoja. Sme presvedčení, že podpora európskeho trhu pre pre-seed a seed investície v oblasti zdravotníckych technológií a vied o živej prírode môže pomôcť zabezpečiť našu budúcnosť.

Pre koho je podujatie určené?

Podujatie je určené subjektom pôsobiacim v oblasti zdravotníckych technológií a biotechnológií, ako sú napr:

  • Star-upy;
  • Výskumníci;
  • Investori;
  • Spoločnosti;
  • Priemysel;
  • Koncoví používatelia, nemocnice, lekári atď.;
  • Odborníci na elektronické zdravotníctvo;
  • Regionálne a národné zainteresované strany.

Registrácia na podujatie je povinná.

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte si profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. V profile je dôležité vyplniť časť „Marketplace“. Následne vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Bližšie inštrukcie ako sa zúčastniť na B2B získate TU.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk