B2B stretnutia počas AMB 2022

V dňoch 13. – 17. septembra 2022 sa uskutočnia hybridné B2B stretnutia počas AMB 2022 so zameraním na obrábanie kovov. Registrácia otvorená do 16. septembra 2022.

 

Dátum konania: 13.– 17. september 2022
Miesto konania: hybridné podujatie/Stuttgard, Nemecko
Registrácia otvorená do: 16. septembra 2022
Prihláška: https://internationale-kooperationsborse-zur-amb-2022.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://internationale-kooperationsborse-zur-amb-2022.b2match.io/home

Zameranie podujatia:

  • Obrábacie stroje na rezanie kovov
  • Roboty, manipulácia s obrobkami a nástrojmi
  • Priemyselný softvér a inžinierstvo
  • Presné nástroje
  • Diely, komponenty a príslušenstvo
  • Meracie systémy a zabezpečenie kvality
  • Obrábacie stroje na odstraňovanie kovov

Podujatie je učené pre dodávateľov, zástupcov združení, odborníkov a špecialistov pôsobiacich v oblasti obrábacieho a kovospracujúceho priemyslu.

Organizácia podujatia:

  • Účasť na podujatí je bezplatná.
  • Stretnutia na mieste na Messe Stuttgard, alebo on-line prostredníctvom b2match platformy (harmonogram stretnutí)

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk