B2B so zameraním na letecký, kozmický priemysel a kovopriemysel

PIMAP4Sustainability Matchmaking 2023

Zaujímate sa o letecký a kozmický priemysel, kovopriemysel a pokročilú výrobu? Potom je toto matchmakingové podujatie určené práve vám!

Financujte svoje inovačné projekty s európskymi MSP pôsobiacimi v oblasti fotoniky. Využite príležitosť nadviazať nové kontakty a nájsť partnerov a financovanie pre svoj jedinečný projekt počas PIMAP4Sustainability Matchmaking 2023. Prihlášky do 14. marca 2023.

Dátum konania: 14.03.2023
Miesto konania: online
Registrácia otvorená do: 14.3.2023
Prihláška: https://pimap4sustainability2023.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://pimap4sustainability2023.b2match.io/

Počas matchmakingu máte príležitosť vytvoriť základy novej spolupráce a získať dobré podmienky pre účasť na medzinárodných projektoch výskumu a vývoja v oblasti letectva, kovopriemyslu a pokročilej výroby. Využite príležitosť stretnúť zástupcov organizácií, s ktorými môžete vytvoriť konzorcium a požiadať o financovanie spoločných projektov prostredníctvom programu financovania.

Toto podujatie je súčasťou novej iniciatívy Euro cluster, ktorú spustila Európska komisia s cieľom pomôcť malým a stredným podnikom v hodnotovom reťazci fotoniky stať sa odolnejšími. Na tento účel bude projekt PIMAP4Sustainability podporovať dvojitú transformáciu a internacionalizáciu ich činností.

Pre dosiahnutie týchto cieľov je projekt založený na kaskádovom financovaní a bude poskytovať finančnú podporu MSP na rozvoj inovatívnych projektov v nasledujúcich troch témach:

  • Kovoobrábanie
  • Letecký priemysel
  • Pokročilá výroba

Prostredníctvom otvorenej výzvy budú mať malé a stredné podniky možnosť získať v rámci projektu PIMAP4Sustainbility financovanie svojho projektu spolupráce v týchto troch témach až do výšky 60 000 EUR.

Viac informácií: PIMAP4Sustainability Matchmaking 2023 – Voucher (Call) 2023 (b2match.io)

EÚ prideľuje finančnú podporu na spoluprácu malých a stredných podnikov v oblasti fotoniky s cieľom podporiť vývoj inovácií. Až 60 000 EUR na projekt dostane podnikateľské konzorcium, ktoré chce rozvíjať svoje riešenia.

PIMAP4Sustainability ponúka dva rôzne typy financovania:

1, Financovanie inovácií

Až do výšky 60 000 € pre projekty, ktorých cieľom je:

  • vyvinúť nové produkty/služby pre podniky
  • identifikácia služieb pre rozvoj podnikania a inovácií spojených s technickým zavedením vedúcim k vyššej udržateľnosti alebo digitalizácii

2, Financovanie znalostí

Cieľom je vyškoliť malé a stredné podniky na ekologickú transformáciu a podporiť ich v rozvoji ich podnikania na medzinárodnej úrovni prostredníctvom dvoch typov kontrol.

  • 5 000 EUR na ekologickú transformáciu
  • 10 000 EUR na podporu medzinárodného rozvoja podnikania

Účasť na B2B podujatí je bezplatná, ale registrácia a aktivácia profilu s vyplneným marketplace sú povinné.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk