Angažovaní ľudia

UVP TECHNICOM – Enterprise Europe Network vás pozýva v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ na školenie s tematikou Angažovaní ľudia.

Poskytneme vám návody a medzinárodne odskúšané a využívané praktické nástroje ihneď aplikovateľné vo firme pre naladenie firmy na RAST a škálovanie, ktoré si budete môcť prakticky vyskúšať a otestovať počas školenia. Využívajú ich desiatky tisíc úspešných firiem vo svete, tak prečo nie vy?

Ľudia robia firmy úspešnými. Môžete mať kvalitné stroje, skvelo vybavené kancelárie, úžasný slogan, ale bez skvelých ľudí firma aj tak úspech nikdy nedosiahne a nebude rásť podľa vašich predstáv. Naopak, aj so slabším technickým vybavením a v skromnejších podmienkach so správnymi ľuďmi vie firma rýchlo rásť.

Ako spoznáte, že je najvyšší čas spraviť správne rozhodnutia v oblastiach ľudského potenciálu vo firme?

Jednoducho si odpovedzte na otázku: „Ste šťastný?“ v zmysle Radi chodíte do firmy? Ak neviete jednoznačne odpovedať áno, možno čelíte problémom s manažérom, ktorý si nerobí svoju prácu dobre; možno máte problémy s obchodným partnerom;  možno máte medzi ľuďmi človeka, ktorý je proti všetkému a podnecuje k nespokojnosti iných; možno ste závislý na jednom – dvoch kľúčových odberateľoch; možno vám niektorý dodávateľ nedodáva veci načas; investor vám robí problémy. Všetko sa zvládnuť dá so správnymi ľuďmi a skvelým tímom.

Prijali by ste všetkých svojich ľudí – zamestnancov s radosťou a nadšením znova, keby ste vtedy, keď ste ich prijímali vedeli o nich to čo viete dnes? Koľko % je tých, pre ktorých by ste sa nerozhodli?

Práve na ľudí, pochopenie zákonitostí ich pôsobenia vo firmách a nastavenie zmien, aby boli angažovaní a odbremenili vás od množstva práce sa zameriava druhé školenie s tematikou Angažovaní ľudia v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ.

 

Termín a miesto konania 

13.4.2022 v čase 9:00-14:00h, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 5, 042 00 Košice

Program:

08:45-09:00h Registrácia účastníkov
09:00-09:05h Úvodné slovo
09:05–10:15h Prečo odchádzajú ľudia z firiem
10:15-11:15h Dôvera – jediná vec, ktorá dokáže zmeniť všetko
Ekonómia dôvery
Test dôveryhodnosti
11:15-11:30h Prestávka
11:30-12:00h Rast zamestnanca – predpoklad stabilného rastu firmy
12:00-13:30h Angažovanosť robí firmy úspešnými
Hodnoty firmy
Individuálna a skupinová práca
13:30–14:00h Diskusia a záver

O lektorke

Mária Radvanská sa venuje poradenstvu a rozvoju podnikateľských subjektov vyše 20 rokov. Identifikuje bariéry rozvoja a pomáha podnikateľom nájsť cestu ako ich prekonať. Od firiem však očakáva aktívny prístup, pretože len v úzkej súčinnosti ľudí danej firmy a s podporou vedenia je možné aj zdanlivo nemožné. Ľudia sú zárukou toho, že zmena bude trvalá. Najviac ju inšpiruje výrok – čo firma nedokáže, ľudia zvládnu.

Cieľová skupina

Akadémia vnútrofiremného rastu je určená predovšetkým majiteľom a výkonným riaditeľom firiem, manažérom, či riadiacim pracovníkom s rozhodovacími právomocami, ktorí majú ambíciu pomôcť firme výrazne rásť. Rozhodnutie pre RAST je strategickým rozhodnutím a firmu je potrebné na neho dôkladne naladiť. Pri správnom naladení bude majiteľ pracovať oveľa menej a získa viac času pre seba, rodinu, svoje koníčky.

Čo povedali účastníci školenia

Toto školenie nerealizujeme prvý krát. Úspešne ho absolvovali podnikatelia a ich manažéri v minulosti. Na otázku „Prečo by ste odporúčali aj iným podnikateľom zúčastniť sa takéhoto školenia v budúcnosti?“ účastníci v dotazníkoch spätnej väzby odpovedali:

 • Nové myšlienky, rast
 • Všeobecný rozhľad
 • Odbornosť a interaktivita, neformálnosť
 • Osobnostný rozvoj
 • Uvedomiť si teóriu, aby sa dala aspoň čiastočne preniesť do praxe
 • Dostupnosť informácií
 • Získať nové nápady, myšlienky, nový pohľad na vec
 • Urobiť si vhľad aj nadhľad nad svojou prácou
 • Komplexný pohľad na manažment firmy a prácu s ľuďmi
 • Témy k veci, možnosť sieťovania, profesionálne podanie
 • Oživenie myšlienok, nové nápady

Prihláška

Prihlásiť sa je možné vyplnením on-line prihlášky do 9.4.2022. Kapacita je obmedzená na max. 20 osôb.

Účastnícky poplatok

Akadémia sa koná v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network a je pre podnikateľské subjekty, ktoré majú ambíciu medzinárodne rásť ZDARMA.

Upozornenie: V prípade záväzného prihlásenia sa a neúčasti na školení, bude firme fakturovaný sankčný poplatok vo výške 120 eur. Zúčastniť školenia sa môže aj náhradník za prihláseného účastníka. Odhlásiť sa zo školenia bez sankčného poplatku je možné do 6.4.2022 zaslaním e-mailu na een@uvptechnicom.sk.

Podmienky účasti

Počas školenia je v súlade s podmienkami pre ochranu šírenia Covid19 povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Organizátor si vyhradzuje právo úpravy podmienok v súlade s v čase konania platnými podmienkami o čom budú zaregistrovaní účastníci informovaní e-mailom.

Kontakt

een@uvptechnicom.sk, Tel. číslo: +421 55 602 3661, 0918 734 605

Nevyhovujú vám skupinové otvorené školenia? Chcete, aby ich absolvovali viacerí kľúčoví hráči vo firme naraz? Akadémiu alebo jej vybrané časti je možné realizovať aj priamo u vás vo firme. V prípade záujmu kontaktujte een@uvptechnicom.sk.

Ak nie ste vy tým správnym adresátom vo firme, informujte o tejto príležitosti tie správne osoby – majiteľa firmy, riadiacich zamestnancov zodpovedných za inovácie, vývoj nových produktov a služieb, či aktívne osoby zodpovedné za vytváranie podmienok pre dobrú zamestnaneckú skúsenosť (HR). Pomôžete tak firme rýchlejšie rásť.

NALAĎTE firmu na RAST a pracujte MENEJ.

Inovujte, konkurujte, predbehnite!