Women TechEU – 75 000 eur pre spoločnosti vedené ženami

 Program Women TechEU podporuje špičkové technologické startupy vlastnené alebo spolu-vlastnené ženami. Ženy musia byť zároveň v top manažmente spoločnosti. Podpora je určená start-up-om (zaregistrovaným najneskôr 4.4.2022) v počiatočných, najrizikovejších fázach fungovania spoločností.

Women TechEU poskytuje individuálne granty vo výške 75 000 eur na podporu prvotných krokov v inovačnom procese i na rast podniku napr. zlepšenie podnikateľského modelu, certifikáciu, stratégiu ochrany duševného vlastníctva, analýzu trhu, prototypovanie, vývoj produktu a pod.

Women TechEU zároveň poskytuje mentoring a koučing, ktorý zahŕňa networkingové podujatia a podujatia na predstavenie podnikateľského zámeru pred investormi. Samozrejmosťou sú aj školenia v oblasti vyjednávacích zručností, prístupu k financiám, ako prezentovať pred investormi a pod.

Žiadosť je na 10 strán, prikladá sa aj krátke inšpiračné video.

V prvej výzve v roku 2021 uspelo 50 projektov (medzi nimi aj ekolive s.r.o. zo Slovenska) z 264 predložených ženami. Súčasná výzva má uzávierku 4.10.2022, rozpočet 10 mil. eur a predpokladá sa podpora 130 start-up-ov vedených ženami.