Výzvy v oblasti energetiky

Európska komisia vyhlásila nové výzvy na podporu inovácií v oblasti energetiky v rámci bloku výziev pod názvom Udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie HORIZON-CL5-2022-D3-02. Zapojením sa do výziev majú žiadatelia možnosť získať pre svoje projekty celkom 99 miliónov EUR. Predkladať projektové návrhy je možné do 27. októbra 2022 do 17:00 hod.

Oblasti výziev:

 • Podpora celosvetového vedúceho postavenia Európy v oblasti cenovo dostupných, bezpečných a udržateľných technológií obnoviteľnej energie
 • Energetické systémy, siete askladovanie
 • Riešenia pre zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka

Témy výziev:

 • HORIZONT-CL5-2022-D3-01-01: Digitálne riešenia pre definovanie synergií v medzinárodných hodnotových reťazcoch obnoviteľnej energie (RIA)
 • HORIZONT-CL5-2022-D3-01-02: Modelovanie energetického systému AU-EÚ (RIA)
 • HORIZONT-CL5-2022-D3-01-03: Inovatívna výroba nosičov obnoviteľnej energie na vykurovanie z obnoviteľných zdrojov energie (IA)
 • HORIZONT-CL5-2022-D3-01-04: Technologické rozhrania medzi technológiami solárnych palív a inými obnoviteľnými zdrojmi energie (RIA)
 • HORIZONT-CL5-2022-D3-01-05: Obnoviteľné energetické nosiče z variabilného prebytku obnoviteľnej elektriny a emisií uhlíka zo sektorov spotrebúvajúcich energiu (IA)
 • HORIZON-CL5-2022-D3-01-06: Priama integrácia energie z obnoviteľných zdrojov do procesných energetických požiadaviek chemického priemyslu (RIA)
 • HORIZON-CL5-2022-D3-01-07: Začlenenie energie z obnoviteľných zdrojov do poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (IA)
 • HORIZON-CL5-2022-D3-01-08: Demonštrácia úplných hodnotových reťazcov pre pokročilú výrobu biopalív a nebiologických obnoviteľných palív (IA)