Výzva z Bruselu na udržateľný rast a budovanie odolnosti v cestovnom ruchu

Vyhlásená výzva bude súčasťou celkovej stratégie obnovy COVID-19 pre udržateľný ekosystém cestovného ruchu a bude sa sústrediť najmä na posilnenie MSP v tomto sektore (podľa novej priemyselnej stratégie). Cieľom je usmerniť perspektívnu obnovu ekosystému cestovného ruchu. Tá by mohla prebiehať aj prostredníctvom sprostredkovateľov konzorcií organizácií z cestovného ruchu, digitálnou a zelenou transformáciou najmä malých a stredných podnikov a podporovaním inovácií, odolnosti, udržateľnosti a kvality v rámci hodnotového reťazca cestovného ruchu. V hre je rozpočet do 4 miliónov eur na jeden projekt s možnosťou uchádzať sa do konca novembra.

Kto môže získať grant?

Akákoľvek verejná alebo súkromná právnická osoba založená v členskej krajine EÚ (a ďalších podľa výzvy).

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekty by sa mali pohybovať v rozmedzí od 24 do 36 mesiacov a mali by dosiahnuť nasledovné ciele:

  1. Zvýšená odolnosť a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom lepšieho preberania zásad udržateľnosti, inovácií, digitálnych nástrojov a údajov a prostredníctvom lepšej kapacity na zvažovanie, hodnotenie a dodržiavanie environmentálne a sociálno-ekonomické vplyvy služieb a aktivít cestovného ruchu.
  2. Nové obchodné modely v cestovnom ruchu založené na digitalizácii, nových technológiách, udržateľnosti, obehovosti, autentických a kultúrnych skúsenostiach a zapojení miestnych komunít.
  3. Posilnená spolupráca v rámci hodnotového reťazca cestovného ruchu.
  4. Zlepšená nadnárodná a cezhraničná spolupráca, prenos vedomostí a vzájomné učenie sa.

Podpora obnovy ekosystému cestovného ruchu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 prostredníctvom rozvoja a zdieľania najlepších postupov pre investície do obnovy s dlhodobými účinkami na ekologický a digitálny prechod.

Čo môžem získať?

Očakáva sa, že rozpočty projektov (maximálna výška grantu) sa budú pohybovať od 2 miliónov eur do 4 miliónov eur na projekt. Komisia na tento účel vyčlenila celkovo 20,5 milióna eur.

Grant sa poskytuje do výšky 100 % ak ide o finančnú podporu pre tretie strany a do 90 % oprávnených nákladov na všetky ostatné kategórie nákladov.

Ako a dokedy požiadať?

Projekty pod programom Horizont Európa sa žiadajú vždy elektronicky cez Funding and Tender Opportunity Portal. Termín na podanie je stanovený na 30. november 2022 o 17:00 hod.

Dôležité odkazy

 

 

Článok bol pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk