Výzva EIT InnoEnergy na udržateľné riešenia v energetike

Podniky a startupy (aj bez právnej formy) sa môžu v priebehu roka 2023 uchádzať o financovanie projektov z EIT InnoEnergy s komerčným charakterom, ktoré budú ponúkať udržateľné riešenia s ohľadom na energetické odvetvie. Zberné termíny, počas ktorých EIT vyhodnocuje žiadosti, majú svoje uzávierky niekoľkokrát počas roka s posledným termínom v decembri.

Kto môže získať grant?

EIT InnoEnergy hľadá žiadateľa, ktorý pochádza z krajín EÚ a ktorý:

 • má už pripravený podnikateľský nápad, overený prototyp či koncepciu alebo produktu či službu už na trhu v jednej zo siedmich tematických oblastí uvedených nižšie, ktoré pokrývajú trhové potreby,
 • sa môže venovať projektu tímu na plný úväzok,
 • odhaduje približný čas do uvedenia na trh – a prvé výnosy – v horizonte do dvoch rokov,
 • hľadá služby a financovanie s pridanou hodnotou, vrátane akciových partnerov,
 • vie spolupracovať a je ochotný zaviazať sa k stabilnému, dlhodobému vzťahu s EIT InnoEnergy,
 • spoločnosť nemusí mať v čase podania žiadosti právnu formu.

 

Na aké aktivity dostanem grant?

Projektový nápad by mal mať uplatnenie v niektorej z nasledujúcich tematických oblastí:

 • Energia pre dopravu a mobilitu
 • Skladovanie energie
 • Obnoviteľná energia
 • Inteligentné a efektívne budovy a mestá
 • Energetická účinnosť
 • Obehové hospodárstvo
 • Inteligentná elektrická sieť

 

Pozitívne hodnotené bude aj to, ak projekt bude prispievať k Cieľom udržateľného rozvoja OSN (viac vo výzve).

 

Čo môžete získať?

EIT InnoEnergy má na túto výzvu k dispozícii 22 miliónov eur a prijaté žiadosti hodnotí individuálne. Podpora pre podniky sa pohybuje od 60 tisíc eur vyššie v závislosti od potreby pre predkladané riešenie a zvolené ciele projektu.

 

Ako a dokedy požiadať?

Výzva je otvorená v priebehu celého roka 2023 a vyhodnotenie je zabezpečené prostredníctvom cut-off termínov.

Termíny sú stanovené takto:

 • 31. marec 2023: Cut-off 1
 • 30. jún 2023: Cut-off 2
 • 30. september 2023: Cut-off 3
 • 31. december 2023: Cut-off 4 a uzatvorenie výzvy

Ak si pozriete všetky podmienky výzvy a budete mať záujem zapojiť sa, svoju žiadosť môžete podať cez elektronický formulár na stránke EIT InnoEnergy.

 

Dôležité odkazy

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk