Výzva EIT Digital: Podnikateľská akadémia 2023

Jedna z deviatich znalostno-inovačných komunít, EIT Digital, zverejnila výzvu na podávanie projektových návrhov do EIT Digital Entrepreneurial Academy 2023. Cieľom podnikateľskej akadémie je rozvíjať a nasadzovať v spolupráci s EIT vzdelávacie programy a kurzy v oblasti deep-tech s komponentmi orientovanými na rozvoj podnikania. Do výzvy sa môžu prihlásiť ako partneri EIT Digital, tak aj nové subjekty, ktoré pri podaní projektu podajú zároveň žiadosť o členstvo. Príležitosť bude otvorená do 19. septembra.

 

Kto sa môže prihlásiť?

EIT Digital je komunita založená na partnerstve. Preto sa od podávateľov návrhov očakáva, že sú alebo sa stanú partnermi EIT Digital.

Zapojiť sa môže akákoľvek organizácia – právna forma, z oblasti priemyslu, univerzít, výskumu, mimovládneho sektora a podobne.

Od organizácií, ktoré ešte nie sú partnermi, sa očakáva, že predložia svoju žiadosť o partnerstvo najneskôr pri predložení návrhu.

 

Na aké aktivity dostanem grant?

V rámci ročníka 2023 hľadá EIT Digital takých poskytovateľov vzdelávania, ktorí dokážu implementovať:

  • Jednotýždňové letné programy, ktoré kombinujú najmodernejšiu dokonalosť v kľúčových digitálnych technológiách a spoločenských aplikáciách s odbornými znalosťami v oblasti inovácií a podnikania.
  • Krátke kurzy ďalšieho vzdelávania, ktoré sa zameriavajú na potreby zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie európskych odborníkov v kontexte globálnej digitálnej transformácie.

Pri navrhovaní programov akadémie je potrebné vychádzať z piatich oblastí EIT Digital: Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing a Digital Finance. Viac informácií o cieľoch týchto oblastí je možné zistiť zo Strategickej inovačnej agendy EIT Digital pre roky 2022 až 2024.

 

Čo môžem získať?

Financovanie projektu vo výške 40 %. Maximálna suma financovania od EIT je 40 tisíc eur na Letnú školu alebo Profesionálnu školu. Spolufinancovanie partnera sa vyžaduje na úrovni zvyšných 60 %.

 

Ako a dokedy požiadať?

Po prečítaní výzvy podajte žiadosť prostredníctvom elektronického systému EIT Digital najneskôr do 19. septembra 2022 do 17:00 hod.

 

Dôležité odkazy

 

Článok bol pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk