okt 27, 2022 | Aktuality EEN

Výročná konferencia Enterprise Europe Network

Výročná konferencia (Annual Conference) siete Enterprise Europe Network, ktorej členom je aj UVP Technicom, sa tento rok konala v Prahe a on-line 25. – 27. októbra 2022. Počas troch dní sa zástupkyne UVP Technicom, Alena Poláková a Mária Radvanská, zúčastnili zaujímavých stretnutí či obohacujúcich rozhovorov a prednášok. 

Celé podujatie sa nieslo témou „New Network, new realities, new impact“ s cieľom riešenia otázky „Ako môže sieť Enterprise Europe Network čo najlepšie vyhovieť vyvíjajúcim sa potrebám a záujmom malých a stredných podnikov v meniacom sa svete.“

Výročná konferencia siete EEN sa koná každý rok v záujme skvalitnenia spolupráce partnerov siete Enterprise Europe Network. Na podujatí, ktoré trvalo tri dni, vystúpilo 183 rečníkov a zúčastnilo sa ho viac ako 1 000 účastníkov fyzicky a on-line z 55 krajín. Diskutované boli témy ako zlepšiť služby siete a podporiť spoluprácu a synergie medzi jej členmi s cieľom podporiť malé a stredné podniky na ich ceste k oživeniu a úspechu.