Test stavu 4 oblastí kľúčových rozhodnutí pre rast firmy

Veľa majiteľov firiem sústreďuje väčšinu svojho času na riešenie každodennej firemnej operatívy. Vlastne ani úplne nevedia, aké otázky si položiť, aby merali kvalitu a úspech svojej firmy. Zaujíma ich obrat, zisk a koľko peňazí majú na účte. Tieto tri ukazovatele sú dôležité, avšak k ich zlepšeniu vedú odpovede na úplne iné otázky. Zodpovedzte si kľúčové otázky v štyroch kľúčových oblastiach dôležitých pre rozvoj a rast vašej firmy. Určite by vás ako majiteľa, či manažéra firmy mali zaujímať. Len tak sa posuniete významnejšie ďalej.

Pripravili sme pre vás test stavu 4 kľúčových oblastí, v ktorých je potrebné robiť správne rozhodnutia, prostredníctvom ktorých zabezpečíte zdravý rast firmy. Tento test vám napomôže odhaliť na čo sa vo firme sústrediť, aby ste priority, ciele, ktoré si stanovíte aj reálne dosiahli. Navyše vám jeho vypĺňanie nezaberie viac ako 4 minúty.

Keď máte skvelý tím, to je vo firme viditeľné a je to cítiť pri všetkých činnostiach, pri tom ako rýchlo sa riešia problémy, v rýchlosti, či kvalite prevádzania, počte a kvalite inovácií a nových produktov/služieb, atď. Odráža sa to aj na tom, ako radi chodia ľudia do práce, ako radi sú spolu, zájdu si spolu na večeru, aká je v tíme zábava. Keď máte nesprávny tím, odrazí sa to na zákulisných rečiach na chodbách a za zavretými dverami, na tom, že ľudia len čakajú na koniec pracovnej doby. Následkom toho, majiteľ nemá slobodu, stále musí niečo riešiť z oblasti bežnej operatívy a nemá čas sa venovať budúcemu smerovaniu firmy, stratégii, rastu.

Ak máte dobrú stratégiu, odráža sa to pozitívne na príjmoch firmy a ich raste. Vašim cieľom by malo byť rásť 2-násobnou rýchlosťou oproti priemeru v odvetví (t.j. priemeru tých úspešných aj málo úspešných spoločností). Ak je rast príjmov vo vašom odvetví 10%, potrebujete rásť na úrovni aspoň 20%.

Špičková realizácia sa odráža v zisku a čase potrebnom na bežné riadenie firmy, ktorého menej úspešné firmy potrebujú až o 80% viac ako tie, ktoré na trhu vyhrávajú.

Cash ako taký nie je v skutočnosti problémom, ale je symptómom toho, že firma má problém niekde inde. Ak čelíte problémom v oblasti ľudia, stratégia alebo špičková realizácia, následkom toho budete mať problém v oblasti cash flow. Cash je ako teplota v ľudskom tele. Signalizuje, že niekde je problém.

Každá z oblastí je riešiteľná. Ak sa vám doteraz nepodarilo nájsť riešenia vo vnútri firmy, pohľad zvonku je často efektívny pre posun firmy vpred. Len sa zamyslite nad tým, koľko peňazí, času, ľudských zdrojov firma stráca nevyriešením problémov, ktoré bránia jej rastu. Naštartujte zmenu ešte v roku 2022 a zrýchlite rast firmy počas roku 2023. Radi vás budeme pri tejto zmene sprevádzať.

Vyplňte test a požiadajte aj ďalších ľudí z rôznych oddelení vo firme o jeho vyplnenie. Tak docielite  lepšiu objektívnosť výsledkov. Výsledky testu ako sumár za firmu Vám zašleme na Vami uvedený e-mail.

Veríme, že Vám test odhalí a priblíži oblasti, nad ktorých rozvojom ste sa doteraz reálne nezamýšľali a mali by ste.