Súťaž pre startupy v oblasti AI: The Large AI Grand Challenge

Súťaž The Large AI Grand Challenge, ktorú práve spustila Európska Komisia a spoločný podnik EuroHPC, je zameraná na správu a výstavbu vysokovýkonných počítačov naprieč EÚ.

Zameriava sa na rozvoj rozsiahlych modelov umelej inteligencie v Európe. Táto iniciatíva vyzýva európske startupy a malé a stredné podniky, aby vyvíjali modely založené na jazyku s využitím najmodernejších zariadení EuroHPC, ako sú superpočítače LUMI alebo Leonardo.

Zúčastniť sa môžu samostatné právne subjekty, ako sú MSP a startupy so sídlom v členských štátoch EÚ, ktoré sa zameriavajú na civilné aplikácie umelej inteligencie. Z výzvy sú vylúčené konzorciá a subjekty, ktoré nie sú MSP.

Každý predložený model musí byť vyvinutý od základu, s najmenej 30 miliardami parametrov a musí dodržiavať optimálne pravidlá škálovania pre výpočty a veľkosť dát.

Víťazi môžu získať až 250 000 eur a značné množstvo hodín GPU na vybraných superpočítačoch na vývoj svojich modelov AI.

Cieľom tejto súťaže, ktorá je otvorená od 16. novembra 2023 do 16. januára 2024, je podporiť vývoj inovatívnych modelov umelej inteligencie, zviditeľniť Európu v oblasti umelej inteligencie a podporiť využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky pri vývoji umelej inteligencie.

Viac informácií nájdete na stránke Európskej komisie.

 

Zdroj: slord.sk