máj 23, 2022 | Aktuality EEN, Udialo sa

Špičková realizácia

Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM realizovalo dňa 18.5.2022 v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ školenie s tematikou Špičková realizácia.

Školenia sa zúčastnilo dvanásť majiteľov a kľúčových zamestnancov deviatich firiem, ktorým na rozvoji a raste ich firmy skutočne záleží. Ich ambíciou je nielen dlhodobo zotrvať a prosperovať v podnikateľskom prostredí, ale predovšetkým vnímajú pracovnú kultúru a pracovné vzťahy ako významný atribút ich biznisu.  

Počas podujatia zástupcovia firiem pomocou tzv. rastového kolesa podniku v krátkosti zhodnotili vlastné podnikanie. Na základe dôležitých poznatkov odhalili vlastnú otvorenosť voči svojim zamestnancom a získali významné odporúčania ako správne pristupovať k ostatným v kolektíve pre efektívnejšie dosahovanie výsledkov a optimálneho pracovného prostredia.

Súčasťou bežného podnikateľského týždňa sú pracovné porady a stretnutia, ktoré je potrebné vedieť správne načasovať, vybrať cieľovú skupinu a viesť. Účastníci podujatia obdržali viacero praktických rád ako správne viesť porady, a ktoré najčastejšie chyby eliminovať. Zároveň získali prvotné informácie o 10 Rockefellerových  návykoch, ktoré ak aplikujú vo svojom podnikaní, dosiahnu významné zrýchlenie rastu firmy.    

Ktoré z tém/myšlienok školenia najviac zaujali účastníkov?

  • Radikálne otvorené vedenie
  • Schôdze
  • Vedenie a jeho aspekty
  • Rockefellerové návyky
  • Ako zlepšiť komunikáciu medzi členmi firmy
  • Radikálna otvorenosť, ako nastaviť komunikáciu

Veríme, že školenie Špičková realizácia priniesla účastníkom hodnotné poznatky, ktoré následne implementujú vo svojich firmách. Ich výsledkom bude nielen vlastná spokojnosť majiteľov, ale predovšetkým pracovný kolektív, ktorý bude s radosťou prichádzať do práce a efektívnejšie sa bude podieľať na dosahovaní významných firemných výsledkov. Účastníkom ďakujeme za aktívny prínos k jednotlivým témam a tešíme sa na opätovné stretnutie na ďalších podujatiach.

Ďalšie školenie v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ sa uskutoční už v júni!