sep 22, 2022 | Aktuality EEN

Realizovaný Info Day 1 k výzve EUHubs4Data 3rd Open Call

Dňa 22.09.2022 kolektív Enterprise Europe Network v spolupráci so zástupcom EUHubs4Data, Miroslavom Janákom, zrealizovali webinár InfoDay 1, na ktorom bola záujemcom predstavená aktuálna projektová výzva (Open Call #3) a prezentované jej parametre, podmienky a dôležité súvislosti. V hybridnom režime (prezenčne i online) malo podujatie 17 účastníkov, ktorí sa na základe prezentovaného obsahu a následnej diskusie dozvedeli konkrétne informácie o forme a spôsobe, ako sa do výzvy zapojiť a uchádzať sa o financovanie svojich aktivít.

V rámci programu bola zúčastneným predstavená činnosť siete Enterprise Europe Network. Tomáš Pavlík ako zástupca Národnej kancelárie Horizont Európa (CVTI SR) predstavil dôležité kroky vedúce k písaniu kvalitných projektových žiadostí, čo firmy vedie k zvýšeniu predpokladu úspechu pri hľadaní financovania. Miroslav Michalko ako zástupca firmy CEELABS opísal svoje skúsenosti s kaskádovými projektmi z pohľadu úspešného žiadateľa a riešiteľa predchádzajúcich projektov. A napokon Miroslav Janák poskytol informácie o aktuálnej výzve a možnostiach podpory zo strany DIH TECHNICOM.

V súvislosti s danou výzvou bude pred jej uzavretím (na prelome októbra-novembra) realizovaný InfoDay 2, počas ktorého budeme so spoločnosťami, ktoré budú mať svoje nápady na experimenty rozpracované v podobe projektových žiadostí komunikovať, ako ich návrhy skvalitniť a dokončiť smerujúc k ich úspešnému podaniu.

Viac informácií o projekte, otvorenej grantovej výzve a možnostiach konzultovania, ako aj archív a záznam z podujatia nájdete na webovej stránke euhubs4data.sk.

Tešíme sa na našu spoluprácu.