Príležitosti spolupráce v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Pôsobíte v oblasti obnoviteľných zdrojov energie? Hľadáte spoluprácu a vyskúšali ste už „všetky“ možnosti? Vybrali sme zahraničné ponuky a požiadavky z oblasti obnoviteľných zdrojov energií zverejnené v decembri 2022 v databáze Enterprise Europe Network.

Aj vy máte záujem o zverejnenie podobného profilu bezplatne? Kontaktujte nás na een@uvptechnicom.sk a my vám radi pomôžeme. Vyvinuli ste inovatívnu technológiu, alebo hľadáte partnerov pre jej dokončenie? Pripravujeme katalóg, v ktorom vám ju radi zverejníme.

 

BORO20221208019 Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na implementáciu fotovoltických obnoviteľných riešení má záujem rozšíriť svoj súčasný trh v Európe.

Rumunská spoločnosť s 20-ročnými skúsenosťami s implementáciou fotovoltických riešení (montáž na strechy alebo inštalácia na zemi) ako aj iných obnoviteľných zdrojov a riešení energetickej účinnosti má záujem expandovať na európsky trh. Spoločnosť pôsobí už na nemeckom trhu a má voľné kapacity na realizáciu inštalácie solárnych panelov podľa technických požiadaviek klienta.

 

TODE20221205024 Premena odpadu z bioplynu na energiu a pitnú vodu.

Nemecká spoločnosť transformuje hnoj a digestát klimaticky neutrálnym spôsobom na pitnú vodu a energiu bez akýchkoľvek emisií CO2 pomocou filtračnej technológie s dvojstupňovou osmózou. Spoločnosť hľadá partnerov akými sú stavebné firmy alebo prevádzkovatelia bioplynových staníc, farmy alebo konštruktéri poľnohospodárskych strojov na licencovanie alebo technickú spoluprácu.

 

TOCH20221202023 Plne autonómny dron na lacnejšie merania vetra pre rozvoj veterných parkov.

V súčasnosti sa veterné profily zvyčajne merajú pomocou veterných sond na vysokých (200 m) vežiach alebo pomocou drahých systémov LIDAR. Na švajčiarskej univerzite aplikovaných vied bola vyvinutá a predvedená lacnejšia a efektívna alternatívna metóda využívajúca funkčný model dronu s namontovanými senzormi. V ďalšom kroku by sa mal na základe obchodnej dohody s technickou pomocou vytvoriť spoľahlivý prototyp (pozostávajúci z dronu, senzorov, zdroja energie atď.), ktorý by spĺňal všetky potrebné požiadavky. Univerzita hľadá partnera pre vývoj spoľahlivého prototypu dronu. 

 

BOPL20221215021 Poľský start-up ponúka inovatívnu aplikáciu „One-minute App“ pre najlepšie umiestnenie fotovoltického (FV) systému. Ideálne umiestnenie solárnych panelov pre maximálny zisk energie.

Poľská spoločnosť ponúka revolučnú technológiu v oblasti biznis informačného modelovania na zvýšenie účinnosti solárnych panelov až o 35 %, pričom na základe satelitných údajov a údajov z terénu vypracuje plán navrhnutý len za 1 minútu. Ide o mobilnú aplikáciu, ktorá zefektívňuje návrh inštalácie fotovoltických panelov a šetrí čas a peniaze. Spoločnosť hľadá spoluprácu so sprostredkovateľmi predaja softvéru, ale aj s energetickými spoločnosťami, montážnymi firmami a tými, ktorí obchodujú s komponentmi pre zelenú energiu.

TOKR20221219006 Kórejská spoločnosť špecializujúca sa na testovacie zariadenia na vodíkové palivové články hľadá partnerov na základe obchodnej dohody s technickou pomocou.

Kórejská spoločnosť vyvinula konštrukčné a výrobné skúšobné zariadenie pre vodíkové palivové články a dodáva ho známym kórejským výrobcom elektrických vozidiel a výskumným ústavom. Vďaka vlastnej patentovanej technológii môže táto spoločnosť poskytovať zariadenia na mieru v súlade s rôznymi experimentálnymi podmienkami. Táto spoločnosť hľadá partnerov na základe obchodnej dohody s technickou pomocou.

TOPL20221229005 Spoločnosť z južného Poľska ponúka 22 a 40 kW vykurovacie kotly na drevnú štiepku.

Poľská spoločnosť vyvinula 22 a 40 kW vykurovacie kotly na drevnú štiepku, ktoré spĺňajú požiadavky triedy energetickej účinnosti 5. Je alternatívou kotlov na pelety a hrachové uhlie. Spoločnosť hľadá partnerov, pričom ponúka spoluprácu na základe obchodnej dohody s technickou pomocou.

Iné témy (úspora energie, skladovanie, distribúcia…)

RDRES20221205026 Španielska spoločnosť zaoberajúca sa valorizáciou odpadu hľadá partnera (aby sa mohla uchádzať o výzvu v rámci programu Horizont Európa) ako konečného užívateľa pokročilých biopalív a aromatických zlúčenín vyrábaných v priemyselných procesoch biomasy s cieľom pokryť celý hodnotový reťazec.

Španielska spoločnosť zaoberajúca sa valorizáciou odpadu hľadá partnera (ktorý by sa uchádzal o výzvu v rámci programu Horizont Európa) ako konečného užívateľa pokročilých biopalív vyrábaných v priemyselných procesoch biomasy s cieľom pokryť celý hodnotový reťazec. Partnerom bude prednostne priemyselný podnik a bude sa podieľať na charakterizácii a validácii paliva vyrobeného z procesu pyrolýzy biomasy. Potenciálnym partnerom môže byť aj výskumná inštitúcia.

 

TONL20221213013 Holandská spoločnosť hľadá spoluriešiteľa koncepcie zameranej na zachytávanie neutrónov vznikajúcich pri fúzii deutéria.

Cieľom je zachytávať neutróny vznikajúce pri fúzii deutéria. Jadrová fúzia generuje jadrovú energiu bez jedovatého a rádioaktívneho jadrového odpadu. Samozrejme, neutróny vznikajúce pri fúzii sú stále problémom. Táto spoločnosť sa snaží o spoločný vývoj koncepcie v rámci dohody o výskume a vývoji.