mar 5, 2024 | Ponuky na spoluprácu

Príležitosti na spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network vo FEBRUÁRI 2024

Prinášame vám výber z ponúk a požiadaviek zverejnených v databáze Enterprise Europe Network v mesiaci FEBRUÁR 2024. Pre viac informácií o danej príležitosti kliknite na jej referenčné číslo.

Kompletný zoznam nájdete TU (alebo na oficiálnej stránke Enterprise Europe Network https://een.ec.europa.eu/ v časti „Partnering opportunities“).

Obchodné príležitosti

BRBG20240201029

Bulharská spoločnosť hľadá partnerov poskytujúcich infraštruktúru na nabíjanie elektrických vozidiel, energeticky účinné a inteligentné elektrické riešenia pre priemyselné a domáce využitie, produkty súvisiace s fotovoltikou a systémy riadenia

Bulharská spoločnosť pôsobiaca v oblasti poskytovania infraštruktúry na nabíjanie elektrických vozidiel (EV) a ďalších inovatívnych energetických produktov hľadá zahraničných partnerov, ktorí majú záujem expandovať na Balkán a/alebo majú záujem dodávať komponenty na nabíjanie EV, produkty, softvér na riadenie, fotovoltické produkty a systémy riadenia, energeticky účinné riešenia a inteligentné elektrické riešenia pre priemyselné a domáce použitie na základe obchodných, dodávateľských a outsourcingových zmlúv.

BRHU20240201027

Maďarská spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou stavieb, developerskou činnosťou, obchodom a personálnym poradenstvom hľadá výrobcov alebo distribútorov z rôznych oblastí

Maďarská spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou stavieb, developerskou činnosťou, obchodom a personálnym poradenstvom hľadá možnosti rozšírenia svojho obchodného portfólia prostredníctvom obchodných dohôd s výrobcami, ktorí hľadajú spoluprácu v oblasti predaja a distribúcie v Maďarsku. Partneri môžu pôsobiť v rôznych oblastiach ako napr. kozmetika, odevné výrobky, stavebné materiály.

BRFR20240209028

Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na reprodukciu zvierat hľadá subdodávateľa v oblasti vstrekovania plastov so sídlom vo východnej Európe na zabezpečenie výroby jedného zo svojich výrobkov

Francúzska spoločnosť sa špecializuje na oblasť živočíšnych biotechnológií. Hľadá spoločnosť špecializujúcu sa na oblasť vstrekovania plastov, ktorá by zabezpečila výrobu katétra s pokročilou technológiou.  Katéter by mal byť vyrobený z plastového materiálu potravinárskej a farmaceutickej kvality. Ročný objem objednaných dielov je 600 000 kusov. Ponúka sa dlhodobá spolupráca.

BRGR20240219016

Grécke konzorcium vyvíja sériu inovatívnych chirurgických nástrojov a aktívne hľadá výrobcu elektrochirurgických bipolárnych kauterov

Grécke konzorcium ponúka novú sériu chirurgických nástrojov, ktoré poskytujú bezkonkurenčný prehľad o operačnej oblasti a integrujú päť rutinných chirurgických funkcií do jedného nástroja, čím výrazne skracujú operačný čas a komplikácie. Konzorcium hľadá výrobcu prostredníctvom dohody o outsourcingu, ktorý má skúsenosti s výrobou chirurgických nástrojov podľa noriem EMA a FDA.

BRLT20240207002

Litovská spoločnosť zaoberajúca sa interiérovým dizajnom hľadá partnerov v oblasti produktov interiérového dizajnu, ktorí majú záujem umiestniť produkty na litovskom trhu

Litovská spoločnosť zaoberajúca sa interiérovým dizajnom sa špecializuje na obytné budovy a budovy poskytujúce ubytovanie. Spoločnosť sa rozširuje a hľadá partnerov v oblasti produktov interiérového dizajnu, aby sa stala oficiálnym zástupcom značky v Litve. Má záujem o drobný nábytok, exkluzívne výrobky závesného, podstropného alebo stropného osvetlenia a interiérové prvky, ako sú nábytkové úchytky, háčiky a pod.

BRDK20240216015

Dánska obchodná spoločnosť zaoberajúca sa paletami hľadá výrobcov paletových rámov z recyklovaného plastu

Dánska obchodná spoločnosť zastupuje a predáva sortiment plastových paliet ako alternatívu k štandardným dreveným paletám. Palety sú vhodné pre odvetvia, kde sú prísne hygienické podmienky (ako napr. potravinársky a farmaceutický priemysel). S cieľom rozšíriť svoj sortiment výrobkov hľadá výrobcov paletových rámov z recyklovaného plastu.

 

BRBG20240215003

Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na veľkoobchod a maloobchod so zdravotníckymi pomôckami a lekárskou kozmetikou hľadá dodávateľov

Bulharská spoločnosť s existujúcou sieťou klientov má záujem rozšíriť svoje portfólio. Spoločnosť zaoberajúca sa veľkoobchodným a maloobchodným predajom zdravotníckych pomôcok, predovšetkým v oblasti estetickej medicíny, osobných ochranných pomôcok a všeobecného spotrebného materiálu, hľadá európskych výrobcov zdravotníckych pomôcok v oblasti estetickej medicíny a výrobcu lekárskej kozmetiky. Potenciálni partneri by mali poskytnúť ponuku/katalóg výrobkov, ako aj technickú špecifikáciu zložiek ponúkaných výrobkov. Vyžaduje sa skúsenosť so zahraničnou spoluprácou.

 

BRSI20240226036 

Slovinská spoločnosť zaoberajúca sa navrhovaním a výrobou zákazkových zariadení a strojov hľadá partnera, ktorý by im poradil správny IT softvér/systém na odhad nákladov na základe plánov (CAD, CoCreate/NX)

Spoločnosť má záujem nájsť obchodného partnera, ktorý by im poradil vhodné softvérové ​​riešenie pre ich workflow proces pri navrhovaní a výrobe zákazkových zariadení a strojov. Hľadá najmä softvérové ​​riešenie, ktoré by na základe projektu vypočítalo alebo aspoň odhadlo potrebný počet (jednotiek) človekohodín, časový rámec výroby/implementácie, spotrebu materiálu, náklady atď.

 

BRPT20240228011

Portugalský MSP hľadá produkty/technológie na výrobu veternej energie a zdroje monitorovania s cieľom uzavrieť zmluvu o obchodnom zastúpení alebo dohodu o distribučných službách

Portugalská spoločnosť komerčne pôsobiaca v sektoroch obnoviteľnej energie (veterná a solárna energia) a energetickej účinnosti hľadá partnerov (zmluva o obchodnom zastúpení alebo zmluva o distribučných službách), ktorí majú vyvinuté inovatívne energetické riešenia alebo produkty a snažia sa o ich komercializáciu alebo distribúciu.

 

BRES20240228012

Španielska spoločnosť hľadá výrobcov špecializujúcich sa na upevňovacie, spojovacie a podporné výrobky/materiály

Galícijská spoločnosť so širokými skúsenosťami v distribúcii upevňovacích a podporných materiálov hľadá medzinárodných partnerov na dodávky materiálov. Spoločnosť predáva široký sortiment spojovacích a upevňovacích produktov, od kovových, plastových a chemických spojovacích materiálov až po podporné produkty, ako sú profily, svorky a príslušenstvo, ktoré spĺňajú potreby a požiadavky profesionálnych inštalatérov. Spoločnosť hľadá výrobcov týchto výrobkov, ktoré sú už súčasťou ich portfólia produktov alebo taktiež nových výrobcov pre rozšírenie aktuálnej ponuky. Odporúčame pozrieť prílohu v profile.

BRHR20240228019

Chorvátska spoločnosť pôsobiaca v oblasti distribúcie a obchodu v sektore metalurgie ponúka zmluvu o distribučných službách a sprostredkovateľské služby

Chorvátska spoločnosť pôsobiaca v sektore hutníctva, špecializujúca sa na výrobu kovových výrobkov ale aj na distribúciu, ponúka potenciálnym partnerom z Európy aj mimo nej zmluvu o distribučných službách a služby sprostredkovateľa obchodu.

Hlavnými produktmi spoločnosti sú:

– výrobky z tepaného železa (ako sú rúry – štvorcové, obdĺžnikové, zábradlia a oblúky),

– nehrdzavejúca oceľ, hliník, zinok vrátane železnej metalurgie (plechy, rúry, profily)

– ostatné kovové výrobky (zámky, cylindrické vložky, kľučky atď.).

Technologické príležitosti

TRDE20240220011

Nemecká spoločnosť hľadá energeticky efektívne riešenia pre budovy a udržateľné stavebné materiály

Nemecká architektonická spoločnosť má záujem o zlepšenie environmentálnych aspektov a energetickej účinnosti svojich udržateľných budov a pasívnych domov. Preto hľadá udržateľné stavebné materiály a technológie na zvýšenie energetickej účinnosti budov. Potenciálni partneri môžu byť: spoločnosti, univerzity, výskumné ústavy s inovatívnymi riešeniami.

TRLU20240220021

Verejná organizácia so sídlom v Luxembursku pôsobiaca v oblasti EdTech hľadá partnerov pre návrh digitálnych vzdelávacích nástrojov a vývoj technológií

Luxemburská spoločnosť spolupracuje s ekosystémom vzdelávania, odbornej prípravy a výučby s cieľom podporiť prijatie a zavádzanie digitálnych inovácií. Centrum hľadá partnerov pre dizajn digitálnych tréningových nástrojov a vývoj technológií. Potenciálnym partnerom by mala byť spoločnosť pôsobiaca v oblasti EdTech, ktorej úlohou bude integrovať svoj open-source produkt do projektov luxemburskej spoločnosti.

TRIE20240202017

Írska spoločnosť vyvinula platformu Carbon Management and Carbon Exchange SaaS a hľadá partnerov – univerzity alebo výskumno-vývojové inštitúcie schopné vyvinúť technológiu AI a strojového učenia na ochranu pred podvodnými transakciami s kompenzáciou uhlíka

Uvedená platforma spája podniky s miestnymi vlastníkmi pôdy so zámerom splniť ich čisté nulové ciele. Klientska platforma uľahčuje nákup zaručených, certifikovaných a overených uhlíkových kreditov a kreditov za biodiverzitu v súlade s revidovaným uhlíkovým rámcom EÚ. Spoločnosť hľadá univerzity alebo výskumno-vývojové organizácie, ktoré dokážu vyvinúť technológiu AI a strojového učenia na ochranu pred podvodnými transakciami s kompenzáciou uhlíka

 

TRFR20240202019

Francúzsky dodávateľ trvalo udržateľných riešení a procesov pre mechanické spracovanie prášku hľadá priemyselné organizácie alebo laboratóriá s doplnkovými riešeniami pre mletie, sušenie, mikronizáciu, klasifikáciu, spracovanie suchého prášku alebo extrakciu bielkovín

Od roku 1933 sa francúzska spoločnosť špecializuje na dizajn a výrobu priemyselných zariadení na mletie, sušenie, mikronizáciu, klasifikáciu a spracovanie suchého prášku, a to od laboratórneho až po priemyselný rozsah. Ich riešenia sú použiteľné v rôznych odvetviach vrátane mlynárstva, agropotravinárstva, chemického priemyslu, minerálov, stavebných materiálov a iných priemyselných odvetví. Spoločnosť hľadá organizácie alebo laboratóriá ponúkajúce komplementárne technológie v procese, ako aj subjekty hľadajúce riešenia/partnerov pre projektovú spoluprácu.

 

TRAT20240205020

Hľadajú sa partneri na výskum a prototypovanie polovodičových tenkovrstvových zariadení so selektívnymi kontaktmi na prepojenie tepla a elektrického prúdu

Rakúsky výrobca tepelných čerpadiel má záujem vytvoriť novú generáciu tepelných čerpadiel na báze polovodičových zariadení. Takéto zariadenia by mohli prepravovať teplo a fungovať ako nákladovo efektívne, škálovateľné a tiché tepelné čerpadlá na akýkoľvek účel. Spoločnosť hľadá partnerov v oblasti výskumu a výroby polovodičov, aby zhodnotili uskutočniteľnosť myšlienky použiť polovodiče ako tepelné čerpadlá a aby vytvorili konzorcium na výskum a výrobu prototypov. Ponúka spoluprácu na základe obchodných dohôd.

TRRO20240214003

Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu potravinárskych výrobkov hľadá dodávateľa výrobnej linky na výrobu syra mozzarella

Rumunská spoločnosť s viac ako 20-ročnými skúsenosťami na trhu sa špecializuje na distribúciu potravinárskych výrobkov pre spoločnosti v maloobchode a HoReCa, ako aj pre súkromné osoby. V snahe diverzifikovať svoju činnosť hľadá nových medzinárodných obchodných partnerov, ktorí jej dokážu dodať výrobnú linku na výrobu syra mozzarella. Zainteresovaní partneri by mali byť zároveň schopní poskytnúť príslušné školenia a technickú pomoc.

Výskumno-vývojové príležitosti

RDRSI20240223002

Slovinský výskumný ústav hľadá konzorcium pre program Horizon téma: Tackling Antimicrobial Resistance

Slovinský výskumný ústav vyvinul rýchlu a vysoko výkonnú metódu na hodnotenie antibakteriálnych a antibiofilmových aktivít, čo je dôležité pre hodnotenie nových antimikrobiálnych látok. Inštitút má záujem začleniť sa do konzorcia ako partner vo výzve Horizon Europe pod témou HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-04-two-stage „Riešenie antimikrobiálnej rezistencie (AMR) prostredníctvom výskumu a vývoja nových a existujúcich antimikrobiálnych látok“.

Uzávierka žiadostí: 28.3.2024

Uzávierka výzvy: 4.4.2024

RDRES20240201023

Španielske výskumné a vývojové technologické centrum špecializujúce sa na plasty hľadá partnera so skúsenosťami s opravou pevných plastových boxov pre poľnohospodársky sektor pre projekt v rámci programu HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-2-two-stage.

Španielske technologické centrum sa špecializuje na plasty a obuv. Disponuje plastikárskym laboratóriom, pilotným závodom; zameriava sa na technické poradenstvo, hodnotenie udržateľnosti a digitálnu transformáciu. Cieľom projektu je vytvorenie novej cirkulárnej recyklačnej stratégie pre postindustriálny bag-in-box. Projekt bude predložený v rámci programu HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-2-two-stage. Centrum hľadá partnera (MSP; 50 – 249 zamestnancov) so skúsenosťami s opravou pevných plastových boxov. Úlohou partnera bude oprava pevných plastových boxov, ktoré majú na starosti viacvrstvovú plastovú fóliu z agropotravinárskeho sektora, preto proces použitý na ich opravu musí byť vhodný pre styk s potravinami. Plastové boxy sú vyrobené hlavne z HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) a majú objem 1 m3.

Uzávierka žiadostí: 16.9.2024

Uzávierka výzvy: 17.9.2024

RDRDE20240222029

Hľadajú sa priemyselní partneri na vývoj hybridného systému palivových článkov a batérií v novom dizajne kiloVolt pre mobilné a stacionárne aplikácie

Nemecká univerzita aplikovaných vied, vedúca medzinárodné konzorcium, hľadá priemyselných partnerov pre vývoj hybridného palivového článku a batériového systému v novom dizajne kiloVolt na zvýšenie úrovne napätia a zvýšenie účinnosti systému. Hľadajú sa partneri s odbornými znalosťami v oblasti batériových systémov, systémov palivových článkov, výkonovej elektroniky, systémov tepelného manažmentu a z príslušných aplikačných oblastí (nákladné autá, autobusy, železničné aplikácie, vysokovýkonné aplikácie a stacionárne skladovacie systémy).

Uzávierka žiadostí: 31.12.2024

Uzávierka výzvy: 31.12.2024

Ak vás niektorý z profilov zaujal, kontaktujte nás na een@uvptechnicom.sk, radi poskytneme bližšie informácie či kontakt na danú organizáciu.

Potrebujete podporiť svoj biznis? Hľadáte nových obchodných partnerov, potrebujete dokončiť vývoj technológie alebo potrebujete lepšie riešenia pre svoje podnikanie? Kontaktujte nás!