dec 5, 2023 | Ponuky na spoluprácu

Príležitosti na spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network v NOVEMBRI 2023

Prinášame vám výber z ponúk a požiadaviek zverejnených v databáze Enterprise Europe Network v mesiaci NOVEMBER 2023. Pre viac informácií o danej príležitosti kliknite na jej referenčné číslo.

Kompletný zoznam nájdete TU (alebo na oficiálnej stránke Enterprise Europe Network https://een.ec.europa.eu/ v časti „Partnering opportunities“).

Obchodné príležitosti

BRDE20231102009

Nemecký MSP zaoberajúci sa výrobou zdravotníckeho nábytku hľadá pre svoje výrobky alternatívy, ktoré sú ekologickejšie ako tradičná pena

Nemecká spoločnosť, výrobca vysokokvalitného zdravotníckeho nábytku vyrábaného v Nemecku, hľadá ekologické riešenia na báze peny vyrábanej v Európe. Požiadavkou je, aby penové materiály boli v súlade s predpismi o zdravotníckych pomôckach (MDR) a musia byť vyrobené v Európe.

BRGR20231103009

Grécka spoločnosť so sídlom na ostrove Kréta hľadá výrobcov inovatívnych zavlažovacích produktov s cieľom ich distribúcie v južnom Grécku

Grécka spoločnosť sídli na ostrove Kréta a špecializuje sa na obchod s poľnohospodárskymi traktormi, poľnohospodárskymi strojmi a potrebami, záhradníckym náradím, zavlažovacími systémami, klimatizačnými zariadeniami a sanitárnou keramikou. Spoločnosť hľadá inteligentné zavlažovacie systémy a inovatívne zavlažovacie technológie pre otvorené priestranstvá a skleníky. Spoločnosť ponúka spoluprácu vo forme zmluvy o obchodnom zastúpení alebo zmluvy o distribučných službách.

 

BRRO20231113013 

Rumunský výrobca modulových drevodomov hľadá dodávateľov preglejky v Európe, najmä z Poľska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska alebo Bulharska

Rumunská spoločnosť vyrába prefabrikované modulárne domy, ktorých cieľom je odstrániť zložitosť a stres spojený so stavbou tradičného domu. Spoločnosť vyvinula riešenie bývania, ktoré rešpektuje kvalitu aj pohodlie, pričom pri každom postavenom dome je pozornosť venovaná detailom a zohľadňuje sa životné prostredie. Spoločnosť hľadá dlhodobú spoluprácu s partnermi z Európy, najmä s výrobcami a distribútormi preglejok.

 

BRRO20231113014

Rumunský výrobca modulových drevených domov a malých domčekov hľadá výrobcov a distribútorov prívesov na prepravu domov

Rumunská spoločnosť vyrába prefabrikované modulárne domy, ktorých cieľom je odstrániť zložitosť a stres spojený so stavbou tradičného domu. Spoločnosť vyvinula riešenie bývania, ktoré rešpektuje kvalitu aj pohodlie, pričom pri každom postavenom dome je pozornosť venovaná detailom a zohľadňuje sa životné prostredie. Spoločnosť hľadá dlhodobú spoluprácu s výrobcami a distribútormi prívesov na prepravu domov.

 

BRIT20231120009 

Talianska spoločnosť pôsobiaca v oblasti likvidácie fotovoltických (FV) modulov hľadá partnerov so záujmom o materiály (zadná fólia + sklo)

Taliansky MSP pôsobiaci v oblasti likvidácie fotovoltických modulov po dobe ich životnosti hľadá efektívnejšie možnosti zhodnotenia surovín a cenných materiálov získaných z procesov likvidácie. Spoločnosť hľadá partnerov z EÚ so záujmom o spracovanie FV modulov po oddelení hliníkového rámu a rozvodnej skrinky.

Technologické príležitosti

TRGB20231030024

Britská spoločnosť hľadá partnerov v oblasti umelej inteligencie a NLP s odbornými znalosťami v oblasti programovania alebo dizajnu na zlepšenie databázy biologických materiálov zlepšením procesov spracovania údajov a umožnením efektívneho vyhľadávania a odporúčaní materiálov na vývoj produktov

MSP so sídlom v Spojenom kráľovstve zameraný na priemyselné materiály na biologickej báze, hľadá partnerstvo s cieľom pokročiť v implementácii umelej inteligencie (AI) a spracovania prirodzeného jazyka (NLP) pre komplexnú databázu materiálov na biologickej báze. Spoločnosť má záujem o riešenia AI na získavanie, čistenie a štandardizáciu údajov, ako aj o využitie NLP na zefektívnenie vyhľadávania v databáze a uľahčenie odporúčaní materiálov v rôznych oblastiach v rámci návrhu a výroby výrobkov.

TRIT20231107006

Taliansky start-up hľadá technologických partnerov na vývoj inovatívneho riešenia pre námornú dopravu

Cieľom talianskeho start-upu je dekarbonizácia námornej dopravy prostredníctvom prenájmu a prevádzky elektrických kontajnerov slúžiacich ako batérie pre kontajnerové lode. Cieľovými zákazníkmi sú lodné spoločnosti, ktoré sa zaviazali k cieľom environmentálnej udržateľnosti a chcú zvýšiť svoju výkonnosť pri znižovaní emisií skleníkových plynov. Hľadá súbor poskytovateľov technológií v oblasti výroby batérií, skladovania energie, stavby lodí a riadenia prístavov.

TRTR20231110020

Akademický start-up špecializujúci sa na výskum biosurfaktantov hľadá technika a optimalizátora procesov separácie a čistenia konečného produktu

Turecká ekologická spoločnosť, ktorá sa venuje adaptácii akademických poznatkov na ekologické, inovatívne a udržateľné riešenia pre priemysel, hľadá partnera v oblasti biotechnológií, najmä v oblasti syntézy biosurfaktantov. Iniciatíva založená na báze biotechnologickej výroby produktov vyrába biologické produkty novej generácie z trvalo udržateľných zdrojov, umožňuje vytváranie alternatívnych surovín zhodnocovaním priemyselných odpadov a napreduje  kombinovaním riešení z prírody na základe princípov zelenej chémie. Úlohou partnera je poskytnúť najvhodnejšiu metodiku pre separačné a purifikačné kroky vedúce k finálnemu produktu.

TRIT20231113008

Taliansky start-up si nechal patentovať hĺbkové technologické riešenie na urýchlenie fermentačných procesov a hľadá partnerov a investorov s cieľom inovovať a zlepšiť štandardy produktivity v priemysle piva, jogurtov, mikrorias a kombuchy.

Talianska spoločnosť založená v roku 2021 so sídlom v provincii Rím vyrába vysoko inovatívne zariadenie schopné skrátiť dobu fermentačných procesov až o 30 %. Toto zariadenie sa veľmi dobre prispôsobuje akémukoľvek typu bioreaktora a z tohto dôvodu môže byť jeho použitie veľmi prospešné v priemysle piva, jogurtov, mikrorias a kombuchy. Použitie tejto technológie umožňuje zvýšenie efektívnosti na úrovni firmy, jasné zníženie nákladov a nezanedbateľné zníženie emisií CO2.

 

TRBE20231116005

Belgický MSP špecializujúci sa na spracovanie a recykláciu kovového, elektrického, elektronického a počítačového odpadu hľadá partnerov na zhodnotenie recyklovaného PVC granulátu v nových výrobkoch (na vonkajšie použitie)

MSP je certifikovaný špecialista na spracovanie a recykláciu kovového, elektrického, elektronického a počítačového odpadu. Poskytuje služby zberu, demontáže, drvenia a zhodnocovania. MSP recykluje plastový (PVC) odpad z káblov, ale tieto granule majú vysoký obsah ftalátov, čo z nich robí nebezpečný odpad. Podľa nariadenia REACH je ich používanie regulované, môžu sa recyklovať do nových výrobkov za predpokladu, že sa budú používať vonku. MSP hľadá partnerov na spoločný vývoj takýchto riešení.

 

TRBE20231116002

Belgický start-up špecializujúci sa na udržateľné dočasné konštrukcie pre podujatia (pódiá, kupoly, stánky…) hľadá partnerov na vývoj nových riešení a spoločných projektov

Belgický Start-up vyrába jedinečný typ dočasných konštrukcií na základe kompaktnej, udržateľnej a modulárnej patentovanej nožnicovej konštrukcie. Konštrukcie sa môžu používať ako konštrukcie na podujatia (kupoly, pódiá) alebo zakrivené konštrukcie (dočasné stánky). Spoločnosť hľadá partnerov na spoločný vývoj nových projektov/riešení, najmä udržateľných potlačiteľných krycích materiálov odolných voči vode, ktoré chránia vnútro konštrukcie ako alternatíva k bežným znečisťujúcim a nerecyklovateľným materiálom, ako sú potiahnuté PVC a PES. Predpokladaná spolupráca zahŕňa spoločný vývoj produktov a úsilie o ich komercializáciu so zameraním na špecifické odborné znalosti partnera na miestnom trhu.

Výskumno-vývojové príležitosti

RDRIT20231102012

Taliansky start-up si patentoval hĺbkové technologické riešenie na urýchlenie fermentačných procesov a hľadá partnerov a konzorciá na účasť na HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-9 Výzva Mikrobióm pre chuť a textúru v organoleptických diétach

Start-up vyrába inovatívne zariadenie, ktoré skracuje dobu fermentácie až o 30 %. Prispôsobí sa akémukoľvek typu bioreaktora a jeho použitie môže byť prospešné v odvetví výroby piva, jogurtov, mikrorias a kombuchy. Použitie tohto zariadenia umožňuje zvýšenie efektívnosti firmy, jasné zníženie nákladov a vysoké zníženie emisií CO2. Spoločnosť hľadá partnerov so záujmom zapojiť sa v rámci HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-9 Výzva Mikrobióm pre chuť a textúru v organoleptických diétnych potravinách.

Uzávierka žiadostí: 15.1.2024

Uzávierka výzvy 22.2.2024

 

RDRTR20231103014

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou minerálnej vlny vyvinula inovatívne riešenie pre nakladanie s odpadom, ktoré využíva čadičový odpad pri výrobe gumových hadíc

Výsledkom výskumno-vývojových štúdií, ktoré spoločnosť vykonala v oblasti nakladania s odpadom v ich výrobnom závode na výrobu minerálnej vlny bolo, že vďaka využitiu odpadu vyrobili výrobky s vysokou pridanou hodnotou pre automobilový priemysel. Táto inovácia zahŕňa využitie čadičového odpadu pri výrobe gumových hadíc. Vyrobené hadice boli podrobené prísnemu testovaniu a sú vhodné pre automobilový priemysel. Spoločnosť aktívne hľadá zainteresované strany v automobilovom sektore s cieľom začleniť gumové hadice do automobilového priemyslu.

Uzávierka žiadostí: 14.2.2024

Uzávierka výzvy: 14.2.2024

RDRNL20231107012

Holandský startup pôsobiaci v oblasti zdravotníckych technológií, zameraný na oblasť vývoja softvéru na diagnostiku elektrokardiogramu (EKG) poháňaného umelou inteligenciou, hľadá partnerov v oblasti výroby (12-zvodových) medicínskych EKG zariadení alebo poskytovateľov 12-zvodových EKG pre projekt Eurostars

Spoločnosť pripravuje žiadosť o grant Eurostars vo výške 500 000 EUR a hľadá partnerov z radov malých a stredných podnikov, aj iné príležitosti. Partneri by mali pôsobiť v oblasti zdravotníctva, najmä nemocnice, všeobecní lekári, kardiologické ambulancie, kliniky, poskytovatelia EKG služieb a výrobcovia EKG zariadení. Vyvinutá softvérová aplikácia zlepší kvalitu a očakávanú dĺžku života pacientov a výrazne zníži náklady v systémoch zdravotnej starostlivosti tým, že umožní poskytovateľom starostlivosti pomôcť pacientom skôr.

Žiadaní partneri:

1, Výrobcovia EKG zariadení

2, Poskytovatelia služieb interpretácie EKG a holterového monitorovania EKG

Uzávierka žiadsotí: 1.1.2024

Uzávierka výzvy: 24.3.2024

 

RDRDE20231113007

Nemecké spoločnosti hľadajú pre výzvu EUROSTARS systémového integrátora a klinických partnerov na vytvorenie OCT zobrazovacieho zariadenia pre oko

Dvaja nemeckí partneri hľadajú ďalších partnerov, ktorí by sa zapojili do nadchádzajúcej výzvy Eurostars na jar 2024. Plánovaný projekt je zameraný na zavedenie OCT zobrazovania sklovca vo forme klinického a výskumného zariadenia. Partneri hľadajú systémového integrátora, ktorý by mal záujem o vývoj a potenciálne uvedenie konečného zariadenia na trh, a prípadne klinického partnera alebo výskumného partnera s klinickým zameraním na vykonanie predklinických testov.

Partneri hľadajú spoločnosť alebo výskumnú inštitúciu mimo Nemecka, najlepšie z oblasti oftalmológie, ktorá by mala záujem sprevádzať ďalší vývoj zobrazovacieho zariadenia a distribuovať ho (priamo alebo ako OEM). Partner s klinickým zázemím by mal byť schopný pripraviť klinické štúdie, ktoré sa budú vykonávať po ukončení projektu.

Uzávierka žiadostí: 15.1.2024

Uzávierka výzvy: 14.3.2024

RDRIT20231113023 

Taliansky MSP, ktorý formuluje zloženie nutraceutík a syntetizuje organické zlúčeniny ako nanočastice, hľadá partnerov na vývoj aplikácií medicínskych zariadení v rámci projektu EUROSTARS

Taliansky MSP vyvíja konvenčné nutraceutické kompozície, v ktorých je každá zlúčenina zredukovaná na veľkosť nanočastíc. Kompozície sa vyvíjajú ako zdravotnícka pomôcka na prevenciu a liečbu neinfekčných kožných ochorení. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí by sa spoločne prihlásili k návrhu Eurostars v rámci dohôd o spolupráci v oblasti výskumu.

Uzávierka žiadostí: 2.1.2024

Uzávierka výzvy: 14.3.2024

 

RDRES20231121004

Hľadá sa konzorcium alebo partneri pre výzvy programu Horizont Európa v oblasti IKT pre blahobyt a zdravie

Dynamická a skúsená výskumná skupina v rámci inžinierskej fakulty španielskej univerzity aktívne hľadá partnerov alebo už vytvorené konzorciá, ktoré by sa uchádzali o výzvy programu Horizont Európa a prispeli svojimi odbornými znalosťami v oblasti zdravia 4.0. Skupina vykonáva aplikovaný výskum, vyvíja inovatívne nástroje a intervencie na zlepšenie života zdravotne postihnutých osôb a rieši zdravotné problémy, ako je rakovina alebo kardiovaskulárne ochorenia, okrem iného pomocou prístupov založených na prediktívnych modeloch umelej inteligencie.

Uzávierka žiadostí: 16.11.2024

Uzávierka výzvy: 16.12.2024

 

RDRBE20231121005

Hľadajú sa  partneri pre výzvu HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-7

Belgické a francúzske organizácie hľadajú ďalších partnerov alebo sa chcú pripojiť ku konzorciu v rámci témy HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-7: Zlepšenie pracovných podmienok a posilnenie pracovnej sily prostredníctvom digitálnych a dátových technológií – potenciál robotiky a rozšírenej reality v poľnohospodárstve.

Uzávierka žiadostí: 28.2.2024

Uzávierka výzvy: 28.2.2024

 

RDRPT20231122008

Portugalská výskumná a technologická organizácia hľadá konzorcium alebo partnerov, ktorí by sa prihlásili do projektu HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-36: Pokročilé biomateriály pre zdravotníctvo (IA)

Portugalský inštitút pre výskum a technologický rozvoj hľadá konzorcium, ktoré potrebuje partnera so silnými odbornými znalosťami v oblasti vývoja produktov, výpočtového modelovania a numerických simulácií, ako aj znalosťami v oblasti výrobných procesov, najmä aditívnych výrobných procesov, s cieľom prihlásiť sa do výzvy HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-36: Pokročilé biomateriály pre zdravotníctvo (IA).

Uzávierka žiadostí: 26.1.2024

Uzávierka výzvy: 7.2.2024

 

RDRES20231127012

Španielske klimatické výskumné centrum má záujem o zapojenie sa do konzorcia v rámci klastra 6 pre témy súvisiace s využívaním pôdy a krajinnými prvkami poskytovaním miestnych znížených klimatických projekcií a iných služieb (napr. hodnotenie rizík zmien extrémnych poveternostných javov)

Španielska nadácia pre výskum klímy má záujem o témy v rámci klastra 6: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-7 a HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-4, najmä o pripojenie sa k existujúcim konzorciám na pokrytie miestnych klimatických potrieb a iných požiadaviek súvisiacich s poľnohospodárstvom alebo pôdou v rámci projektu. Ponúkajú viac ako 30-ročné skúsenosti s prácou v oblasti analýzy počasia a adaptácie na zmenu klímy, s vlastnou metodikou štatistického downscalingu na tvorbu lokálnych prognóz zmeny klímy a hodnotenie jej vplyvu.

Uzávierka žiadostí: 22.1.2024

Uzávierka výzvy: 22.2.2024

 

RDRTR20231129013

Turecká spoločnosť hľadá konzorcium alebo partnerov pre HORIZON-CL4-2024-DATA-01-01: Operácie s údajmi riadené umelou inteligenciou a technológie na zabezpečenie súladu s predpismi. Ponúka odborné znalosti v oblasti systémového integrátora, ochrany súkromia/anonymity a iných práv, odborníka na AI/ML.

Turecká spoločnosť bola založená v roku 2000 a zameriava sa na poskytovanie digitálnych riešení a služieb s cieľom zabezpečiť svojim zákazníkom čo najlepšiu návratnosť investícií do softvéru a technológií, najmä pre SAP®. Spoločnosť môže prispieť k systémovej integrácii a bezpečnosti systémov umelej inteligencie, ktoré sa majú realizovať v rámci tejto výzvy, kde môže zohrávať úlohu ako: – systémový integrátor – expert na ochranu súkromia/anonymitu a iné práva – expert na AI/ML

Uzávierka žiadostí: 1.3.2024

Uzávierka výzvy: 19.3.2024

Ak vás niektorý z profilov zaujal, kontaktujte nás na een@uvptechnicom.sk, radi poskytneme bližšie informácie či kontakt na danú organizáciu.

Hľadáte nových obchodných partnerov? Potrebujete dokončiť vývoj technológie a nestačíte sami? Hľadáte organizácie, ktoré by vám s tým vedeli pomôcť? Potrebujete lepšie riešenia pre svoje podnikanie? Kontaktujte nás.