apr 3, 2024 | Ponuky na spoluprácu

Príležitosti na spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network v MARCI 2024

Prinášame vám výber z ponúk a požiadaviek zverejnených v databáze Enterprise Europe Network v mesiaci MAREC 2024. Pre viac informácií o danej príležitosti kliknite na jej referenčné číslo.

Kompletný zoznam nájdete TU (alebo na oficiálnej stránke Enterprise Europe Network https://een.ec.europa.eu/ v časti „Partnering opportunities“).

Obchodné príležitosti

BRSE20240306015

Hľadajú sa európski dodávatelia smaltovaných plechov klasifikovaných na použitie v laboratóriách

Švédsky výrobca laboratórneho vybavenia a laboratórnych digestorov hľadá európskych dodávateľov smaltovaných plechov určených na použitie v laboratórnom prostredí. Spoločnosť má záujem o dlhodobú dodávateľskú zmluvu. Od partnera sa očakáva, že dodá vysoko kvalitný smaltovaný plech. Obrázok – príloha uvedená v profile. Požadovaný objem 100ks/rok. Požadované rozmery:

  • 1740 x 667 x 44 mm
  • 1404 x 667 x 44 mm
  • 1104 x 667 x 44 mm
  • 804 x 667 x 44 mm

 

BRIT20240326006

Taliansky distribútor hľadá výrobcov z oblasti DIY, bytového zariadenia a záhradníctva, ktorí majú záujem sa zapojiť do rozsiahlej organizovanej distribúcie

Spoločnosť so sídlom v južnom Taliansku sa špecializuje na distribúciu všetkého, čo je potrebné pre domácich majstrov, pre vybavenie domácnosti, kúpeľní a záhrad. Spoločnosť hľadá výrobné spoločnosti pôsobiace v uvedených oblastiach so záujmom o vstup do sveta veľkoobchodu.

BRDK20240327004  

Dánska spoločnosť hľadá európskych dodávateľov plastových surovín na 3D tlač

Dánska spoločnosť sa špecializuje na 3D tlač a hľadá európskych dodávateľov plastových surovín na 3D tlač, aby podporila odolnosť dodávateľského reťazca. Potenciálny partner by mal disponovať širokou škálou plastových surovín (PLA, PETG) vysokej kvality.

BRDK20240327012

Dánska spoločnosť hľadá výrobcov výrobkov z ocele a výrobkov z liatiny

Dánska spoločnosť nakupuje produkty na Ďalekom východe. Má záujem nájsť geograficky bližších dodávateľov a preto hľadá európskych dodávateľov výrobkov z ocele a liatiny, aby dosiahli väčšiu odolnosť v dodávateľskom reťazci. Potenciálny partner by mal dokázať kresliť položky, ktoré sa majú vyrábať (výrobky z ocele aj výrobky z liatiny). Taktiež by mal vedieť vyrobiť oceľový výrobok podľa AISI 304 (rezanie, ohýbanie, zváranie a vŕtanie otvorov).

BRPL20240306002

Poľská spoločnosť hľadá výrobcu silikónových separačných papierov. Výrobca by mal ponúkať výrobok s rôznou gramážou, v listoch a kotúčoch

Poľská spoločnosť hľadá výrobcu silikónových oddeľovacích papierov. Výrobca by mal ponúkať výrobok s rôznou gramážou, v listoch a kotúčoch. Silikónový papier by sa mal používať v mnohých odvetviach priemyslu (vrátane špeciálneho papiera na pečenie pre styk s potravinami). Spoločnosť hľadá výrobcu natieraných papierov, najmä silikónového separačného papiera na použitie v priemysle a na styk s potravinami.

Technologické príležitosti

TRLV20240313005

Lotyšská spoločnosť vyrábajúca zdravé pochutiny zo strukovín hľadá výrobnú linku na praženie strukovín bez obsahu oleja

Lotyšská spoločnosť zaoberajúca sa pražením pochutín zo strukovín, ako sú fazuľa a iné strukoviny, hľadá výrobnú linku na pečenie strukovín bez obsahu oleja. Cieľom je dosiahnuť konzistentný výkon približne 250 kg/h rovnomerne upražených strukovín. Výrobná linka musí zahŕňať určité kľúčové technologické procesy. Potenciálni partneri by mali byť spoločnosti so službami spracovania strukovín, ako je praženie/opekanie bez obsahu oleja.

TRHU20240319001

Maďarská spoločnosť hľadá partnerov z oblasti zdravotníctva, ktorí by jej poskytli spätnú väzbu, doladili a overili jej systém automatického dávkovania tabliet

Spoločnosť nedávno vyvinula systém dávkovania piluliek, ktorý zaisťuje podanie správneho lieku a poskytuje plnú sledovateľnosť, aby sa predišlo chybám. Systém je komplexným riešením, ktoré je v súčasnosti vo vývoji, navrhnuté ako modulárny systém, obsahujúci tri časti. Prvou časťou je schránka na lieky so skladovým hospodárstvom v uzamknutom systéme. Druhou jednotkou je liekový vozík na podporu distribúcie liekov pacientom a treťou časťou je dávkovacia jednotka. Spoločnosť hľadá poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na dokončenie vývoja dávkovacej jednotky, ktorí môžu otestovať jednotku v prevádzkových podmienkach, aby poskytli spätnú väzbu, doladili a overili riadenú liekovú jednotku. Ideálnymi partnermi sú nemocnice, domovy dôchodcov a zariadenia s väčším počtom pacientov. Spoločnosť má tiež záujem o ďalší rozvoj jednotky financovanej z výskumu, vrátane Horizon Europe. Po finalizovaní riešenia má záujem nájsť obchodných agentov.

TRDE20240320007

Ultra výkonný a ľahký akumulátor pre malé lietadlá

Nemecký MSP sa snaží optimalizovať pohonnú jednotku elektrického osobného lietadla s vertikálnym vzletom a pristátím (eVTOL) pre mestskú leteckú mobilitu (UAM), ktorého sériová výroba sa plánuje. Spoločnosť preto hľadá ľahké batérie s vysokým výkonom a stabilitou napätia. Hľadajú partnerov – vývojárov a výrobcov batérií na základe technických alebo obchodných dohôd. Úlohy, ktoré sa majú vykonať, sú identifikácia vhodných batériových článkov a ich montáž.

Výskumno-vývojové príležitosti

RDRTR20240307001

Turecký výrobca bielej techniky hľadá spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja s výrobcami mikro výmenníkov tepla, minikanálových výparníkov a ventilátorov v rámci programov Eureka Network, Eurostars a Eurogia

Turecká spoločnosť má záujem navrhnúť vysoko efektívne, energeticky účinné chladničky. Hľadá partnerov na spoluprácu pri vývoji inovatívnych komponentov na ich použitie v chladničkách. Ich cieľom je využiť tieto nové komponenty na vytvorenie inovatívneho a optimalizovaného chladiaceho systému pre chladničky. Potenciálni partneri by mali pôsobiť v krajinách oprávnených pre programy Eureka Network, Eurostars a Eurogia.

Uzávierka žiadostí: 1.9.2024

Uzávierka výzvy: 30.9.2024

RDRFR20240318014

Vzdelávanie v oblasti udržateľného stravovania: Francúzska mimovládna organizácia hľadá partnerov pre výzvu Erasmus+

Francúzska mimovládna organizácia hľadá partnerov, ktorí by predložili návrh na partnerstvá malého rozsahu Erasmus+. Projekt sa volá „Growing Green Eaters: Fostering Sustainable and Innovative Food Awareness between Children“ a jeho cieľom je vzdelávať deti, aby si osvojili udržateľné stravovacie návyky a pochopili vplyv ich výberu potravín na životné prostredie. Mimovládna organizácia hľadá súkromné spoločnosti, miestne orgány, školy alebo iné mimovládne organizácie, aby spoločne vytvorili úspešný návrh.

Uzávierka žiadostí: 30.6.2024

Uzávierka výzvy: 1.10.2024

RDRHU20240322017

Maďarská spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom medicínskeho softvéru hľadá klinického alebo akademického partnera v oblasti výskumu mikrobiómov.

Žiadateľom je maďarská spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru/výskumom a vývojom s významnými skúsenosťami v oblasti vývoja HealthTech riešení. Cieľom partnerstva je rozšíriť diagnostické možnosti a zvýšiť účinnosť terapie poskytovanej aplikáciou. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí spĺňajú nasledujúce požiadavky:

  • Typ hľadaného partnera: nemocnica, verejná alebo súkromná zdravotnícka inštitúcia, výskumné laboratórium, diagnostické laboratórium.
  • Špecifická oblasť činnosti partnera: diagnostické a terapeutické služby, klinický výskum.
  • Úloha, ktorá sa má vykonať: Hľadajú sa zdravotnícke inštitúcie a organizácie s významnou pacientskou základňou na ďalší rozvoj a rozšírenie ich inovatívnej korelačnej analytickej aplikácie založenej na strojovom učení, ktorá podporuje diagnostické a terapeutické riešenia. Partner by mal mať záujem využívať vylepšené služby implementované v nástroji, ktorý sa bude ďalej rozvíjať na základe výsledkov spoločného projektu výskumu a vývoja.
  • Uzávierka žiadostí: 31.3.2025
  • Uzávierka výzvy: 31.3.2025

Ak vás niektorý z profilov zaujal, kontaktujte nás na een@uvptechnicom.sk, radi poskytneme bližšie informácie či kontakt na danú organizáciu.

V prípade, že hľadáte nových obchodných partnerov, potrebujete dokončiť vývoj technológie alebo potrebujete lepšie riešenia pre svoje podnikanie,  kontaktujte nás!