jún 4, 2024 | Ponuky na spoluprácu

Príležitosti na spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network v MÁJI 2024

Partneri siete Enterprise Europe Network publikovali v MÁJI 2024 množstvo ponúk a požiadaviek svojich klientov v Profile opportunities database. Mnohí z nich hľadajú partnerov do projektov alebo výrobcov v rozličných priemyselných oblastiach. Prinášame vám výber príležitostí, kde aj vy máte šancu nájsť budúcich partnerov pre svoje podnikanie! Pre viac informácií o danej príležitosti kliknite na jej referenčné číslo.

Kompletný zoznam nájdete TU (alebo na oficiálnej stránke Enterprise Europe Network https://een.ec.europa.eu/ v časti „Partnering opportunities“).

 

 

Obchodné požiadavky

BRAT20240502003

Rakúska spoločnosť hľadá výrobcu skladacích kovových kontajnerov a ponúka spoluprácu na základe dodávateľskej zmluvy

Rakúska spoločnosť predáva skladacie kovové kontajnery. Hľadá európskeho výrobcu, ktorý sa zaoberá výrobou skladacích kovových kontajnerov a ponúka spoluprácu na základe dodávateľskej zmluvy. Kontajnery majú mať rozmery: dĺžka 580 cm, šírka 245 cm a výška 240 cm, s približnou hmotnosťou 1 000 kg. Výrobca by mal mať dostatočnú kapacitu na výrobu 10 – 20 kusov mesačne.

BRDE20240507013

Nemecký vynálezca mobilného plážového kresla hľadá výrobcu

Nemecká spoločnosť, ktorá vyvinula mobilné plážové kreslo hľadá partnera na prevzatie výroby mobilného plážového kresla v rámci licenčnej zmluvy alebo spoločného podniku.

BRDK20240508014

Dánsky MSP predávajúci barefoot obuv pre deti hľadá výrobcu termokaučukových topánok

Dánsky MSP, ktorý predáva barefoot obuv pre deti, hľadá výrobcu termokaučukových topánok. Topánky majú spĺňať požiadavky pre barefoot obuv (ohybné podrážky, úplne ploché a tvarovateľné podľa nohy a iné).

BRPL20240513010

Hľadáme dodávateľov elektronického a elektrického odpadu

Poľská spoločnosť zaoberajúca sa recykláciou odpadu hľadá dodávateľov použitých elektronických a elektrických zariadení.

BRPL20240516005

Svetoznámy poľský výrobca strojov a technologických zariadení pre rôzne priemyselné odvetvia, najmä špeciálnych obrábacích strojov na obrábanie kolies a ich komponentov, hľadá dodávateľov komponentov z Českej republiky a Slovenska

Poľský výrobca špeciálnych obrábacích strojov a zariadení používaných najmä na údržbu a renováciu železničných vozidiel hľadá dodávateľa, ktorý by bol schopný vyrábať špecifické komponenty pre tieto stroje. Prípadná spolupráca by mala formu dohody s dodávateľom v súlade s technickou dokumentáciou poskytnutou poľskou spoločnosťou. Potenciálnymi partnermi môžu byť výrobcovia aj poskytovatelia služieb (oblasť obrábania) z Českej republiky a Slovenskej republiky.

BRNL20240528022  

Holandská spoločnosť vyvinula platformu prístupu na trh založenú na AI a hľadá partnerov pre spoluprácu v Európe

Medzinárodná spoločnosť so sídlom v Holandsku vyvinula platformu založenú na AI, ktorá ponúka rýchlu, spoľahlivú a cenovo dostupnú službu plánovania prístupu na trh. Platforma pomáha zdravotníckym spoločnostiam rýchlo a efektívne vstúpiť na nové trhy. Spoločnosť hľadá partnerov a expertov z krajín do svojho tímu.

BRPT20240529014

Portugalská spoločnosť hľadá partnerov na distribúciu zariadení na výrobu ekologického vodíka

Portugalský MSP pôsobiaci v oblasti služieb s viac ako 16-ročnými skúsenosťami v oblasti technickej analýzy a implementácie energetických riešení má záujem o komercializáciu a inštaláciu zariadení na výrobu zeleného vodíka na terciárnom a priemyselnom trhu. Ponúka spoluprácu na základe obchodnej dohody s technickou pomocou. MSP sa aktívne zapája do rôznych procesov súvisiacich s národnou energetickou stratégiou, energetickou transformáciou a nedávnymi projektmi zameranými na výrobu zeleného vodíka.

Technologické požiadavky

TRSI20240508018

Slovinská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu elektrických bicyklov (e-bikov), hľadá pomoc pri prevencii porúch batérií pre e-biky

Slovinská spoločnosť sa zaoberá výrobou e-bicyklov pre osobné použitie, prepravu a zdieľanie bicyklov. Spoločnosť by rada našla partnera, ktorý jej dokáže pomôcť vyriešiť problém s batériami pre jej e-bicykle. Batérie spôsobujú občasné (dočasné/náhodné) zlyhanie elektrobicyklov z dôvodu (dočasného) zlyhania batérií. Spoločnosť ponúka obchodnú dohodu s technickou pomocou.

TRFR20240516019

Francúzska spoločnosť vyvíjajúca detektory prírodného vodíka a stimulovaného vodíka hľadá výrobcov schopných poskytnúť vysoko presné a selektívne vodíkové senzory, ktoré by integrovala do svojho prototypu

Francúzsky deeptech startup, ktorý sa venuje znižovaniu rizika pri prieskume prírodného vodíka prostredníctvom vývoja pokročilej detekčnej technológie, hľadá partnerstvo s výrobcami, ktorí sú schopní poskytnúť vysoko presné a selektívne vodíkové senzory na integráciu do ich prototypu. Cieľom spoločnosti je prostredníctvom spolupráce vyvinúť nové nástroje na prieskum vodíka, ktoré prispejú k rýchlejšej komercializácii tohto cenného zdroja.

TRBE20240515019

Belgická spoločnosť hľadá bezpečné a účinné riešenia proti komárom vo vonkajšom prostredí

Belgická nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti spotrebného tovaru hľadá bezpečné a účinné riešenia použiteľné proti komárom vo vonkajšom prostredí. Hľadajú sa priemyselní partneri, ktorí ponúkajú už dostupné riešenia (výrobky na trhu) alebo patentované riešenia, ktoré existujú a ešte nie sú na trhu. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe licenčnej zmluvy.

TRBE20240515020 

Belgická spoločnosť hľadá technologické riešenia proti lezúcemu hmyzu

Belgická nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti spotrebného tovaru hľadá účinné, bezpečné a bezproblémové riešenia, ktoré by dokázali zničiť alebo odpudiť lezúci hmyz, ako sú mravce a šváby v domácnosti (do úvahy prichádzajú aj iné druhy lezúceho hmyzu, napr. štrkáče). Rovnako do úvahy pripadajú aj akékoľvek prevratné zistenia univerzít/inštitútov. Hľadá sa obchodná spolupráca s technickou pomocou s priemyselnými partnermi alebo akademickou obcou.

TRBE20240516023

Belgická spoločnosť hľadá produkty alebo technológie pre zdravý spánok

Belgická nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti spotrebného tovaru hľadá výrobky a technológie, ktoré užívateľom umožnia zdravý, pokojný a kvalitný spánok. Spoločnosť hľadá riešenia, ktoré sú na trhu, pripravené na uvedenie na trh alebo si vyžadujú obmedzený vývoj. Ponúka sa spolupráca na základe licenčnej zmluvy alebo obchodnej zmluvy s technickou pomocou s priemyselnými subjektmi alebo akademickou obcou.

TRDE20240524017

Nemecký startup hľadá laboratórne priestory na expanziu v oblasti antibiotík na báze bakteriofágov

Rastúci nemecký startup, ktorý sa špecializuje na dátové služby, biologické lieky a laboratórne služby pre antibiotiká novej generácie, naliehavo hľadá ďalšie laboratórne priestory na rozšírenie prevádzky a napredovanie výskumu. Toto rozšírenie je nevyhnutné na zlepšenie ich inovatívnych riešení a uspokojenie rastúceho dopytu.

TRBE20240527014

Belgická spoločnosť hľadá produkty, technológie alebo suroviny, ktoré zvrátia recidívu ustupujúcich ďasien a/alebo zahoja a obnovia tkanivo ďasien

Belgická nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti spotrebného tovaru hľadá výrobky, technológie alebo zložky, ktoré zvrátia recidívu ustupujúcich ďasien a/alebo zahoja a obnovia tkanivo ďasien. Hľadajú sa priemyselní partneri pre spoluprácu v rámci obchodnej zmluvy s technickou pomocou alebo v rámci licenčnej zmluvy.

TRBE20240527015

Belgická spoločnosť hľadá výrobok, ktorý opravuje a chráni sklovinu a dentín

Belgická nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti spotrebného tovaru hľadá výrobok, ktorý poskytuje významnú a dlhodobú opravu poškodenej zubnej skloviny a dentínu. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov schopných navrhnúť takýto výrobok. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe obchodnej zmluvy s technickou pomocou alebo na základe licenčnej zmluvy.

TRBE20240528008  

Belgická spoločnosť hľadá nebieliace bielidlá na zuby

Belgická nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti spotrebného tovaru hľadá zmesi alebo pomôcky na bielenie zubov bez použitia bielidiel, ktoré prinášajú prelomové bieliace účinky. Riešenia by mali byť vhodné pre každodenné používanie pri starostlivosti o zuby. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov schopných navrhnúť takéto riešenia. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe obchodnej zmluvy s technickou pomocou alebo na základe licenčnej zmluvy.

Výskumno-vývojové požiadavky

RDRFR20240506010

Francúzsky start up vyvíjajúci riešenie na výrobu vodíka z biometánu alebo zemného plynu bez emisií CO2 priamo na mieste, hľadá dohody o spolupráci v oblasti výskumu s cieľom priemyselnej realizácie

Francúzsky start-up vyvinul novú reaktorovú technológiu na výrobu vodíka a pevného uhlíka z biometánu alebo zemného plynu. Proces využíva nízkoenergetickú plazmu a je nielen úsporný z hľadiska elektrickej energie, ale vďaka modulárnej konštrukcii aj nízko nákladový a ľahko škálovateľný. Spoločnosť hľadá stredne veľkého priemyselného výrobcu originálnych zariadení (OEM), ktorý by bol schopný zamerať sa na tento trh a spoluvytvárať kompletné riešenie integrujúce inovatívnu technologickú jednotku.

Uzávierka žiadostí: 29.4.2025

Uzávierka výzvy: 30.4.2025

RDRFR20240516022

Francúzsky start-up hľadá partnerov pre nadchádzajúce výzvy EIC Pathfinder Challenge a Transition (jeseň 2024) týkajúce sa zariadení a/alebo procesov využívajúcich tenké vrstvy a 3D nano-imprintované štruktúry z oxidov kovov

Francúzsky start-up, ktorý je expertom na nanofabrikáciu 3D štruktúr na báze dielektrických materiálov, vytvára nové partnerstvá, aby sa mohol uchádzať o granty v rámci ďalších výziev EÚ EIC Pathfinder Challenge a Transition. Spoločnosť hľadá akademické a súkromné spoločnosti, ktoré pracujú na nanofotonike (ale nielen na nej) (laserová optika, biofotonika, zobrazovanie, AR/VR, fotovoltika, spektroskopia, fotonické metaplochy/metaoptika, fotonické integrované obvody).

Uzávierka žiadostí: 30.8.2024

Uzávierka výzvy: 18.9.2024

RDRTR20240516016

Turecká spoločnosť hľadá partnerov pre inovatívne riešenie prediktívnej údržby batérií elektrických vozidiel – EIT Urban Mobility

Účel tejto ponuky: vytvoriť štruktúru konzorcia v rámci programu Elektrifikácia EIT Mestská mobilita.

Uzávierka žiadostí: 17.8.2024

Uzávierka výzvy: 17.8.2024

RDRES20240522005

Španielsky MSP hľadá partnerov na spoluprácu na projekte EUROSTARS v oblasti analýzy a umelej inteligencie údajov súvisiacich s udržateľnou mobilitou (aktívna mobilita, zdieľaná mobilita, verejná doprava, elektrická mobilita, mestská logistika)

Španielsky MSP vyvíja analytiku a algoritmy pre udržateľnú  mobilitu. Hľadá medzinárodného partnera z radov MSP so skúsenosťami s platformou pre inteligentné mestá, aby sa mohol prihlásiť do ďalšej výzvy Eurostars. Využívajú údaje z rôznych zdrojov na zlepšenie plánovania infraštruktúry mobility, prevádzkovej efektívnosti a získavania klientov, pričom sa zameriavajú na rôzne odvetvia. Cieľom projektu je vyvinúť regionálne prípady použitia, komercializovať riešenia spoločne a využívať odborné znalosti miestnych univerzít pre podporu vývoja.

Uzávierka žiadostí: 1.9.2024

Uzávierka výzvy: 12.9.2024

RDRTR20240522008

Turecký výrobca nákladovo efektívneho fotobioreaktora hľadá partnerov na spoluprácu s cieľom otestovať možnosti nákladovo efektívnej, škálovateľnej a nízkoemisnej výroby rias v pilotnom rozsahu

Spoločnosť so sídlom v Istanbule hľadá partnerov na vývoj ukážkových riešení cirkulárnej výroby pre rôzne odvetvia s využitím nového riešenia fotobioreaktora, ktorý je nákladovo efektívny a zároveň účinný pri výrobe rias. Ideálna spolupráca sa môže zameriavať na predchádzajúce a následné riešenia, ako je napríklad sanácia odpadových vôd, zachytávanie a ukladanie uhlíka z priemyselných emisií, alternatívne proteíny, udržateľné suroviny a zelený vodík v pilotnom rozsahu.

Uzávierka žiadostí: 1.10.2024

Uzávierka výzvy: 1.10.2024

RDRTR20240530010

Turecká spoločnosť hľadá partnera pre EUROSTARS – Vývoj alternatívnych vrstiev uhlíkovej tkaniny alebo papiera na použitie v palivových článkoch a energetickom sektore

Turecká spoločnosť aktívne hľadá spoluprácu v rámci dohody o výskume a vývoji v oblasti vývoja a testovania polymérnych nanokompozitov ako GDL, ktoré budú alternatívou k uhlíkovým tkaninám, pre použitie v energetickom sektore, najmä v palivových článkoch. Projekt umožní vývoj vodivej tkaniny, ktorá bude poskytovať rovnaké výkonové vlastnosti ako alternatíva uhlíkovej tkaniny vzhľadom na problémy s dodávkami tkanín.

Uzávierka žiadostí: 1.9.2024

Uzávierka výzvy: 12.9.2024

Ak vás niektorý z profilov zaujal, kontaktujte nás na een@uvptechnicom.sk, radi poskytneme bližšie informácie či kontakt na danú organizáciu.

Hľadáte nových obchodných partnerov, potrebujete dokončiť vývoj technológie alebo potrebujete lepšie riešenia pre svoje podnikanie?  Kontaktujte nás!