jan 8, 2024 | Ponuky na spoluprácu

Príležitosti na spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network v DECEMBRI 2023

Prinášame vám výber z ponúk a požiadaviek zverejnených v databáze Enterprise Europe Network v mesiaci DECEMBER 2023. Pre viac informácií o danej príležitosti kliknite na jej referenčné číslo.

Kompletný zoznam nájdete TU (alebo na oficiálnej stránke Enterprise Europe Network https://een.ec.europa.eu/ v časti „Partnering opportunities“).

Obchodné príležitosti

BRPL20231206020

Poľská spoločnosť zameraná na vývoj softvéru hľadá zahraničných partnerov

Spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru hľadá obchodných partnerov, pre ktorých by mohla realizovať projekty. Spoločnosť poskytuje špecializované riešenia a pokročilé vývojárske služby. Pri svojej práci používa programovací jazyk Python a webový framework Django. Spoločnosť zároveň hľadá projektových manažérov. 

BRKR20231208004

Kórejská stredne veľká strojárska spoločnosť hľadá partnera pre detailné a jednoduché návrhy CAD-výkresov plynu, čističky odpadových vôd a priemyselných zariadení na základe dohody o outsourcingu

Kórejská strojárska spoločnosť poskytujúca rôzne inžinierske služby miestnym a medzinárodným klientom ponúka outsourcing. Vzhľadom na to, že vo výstavbe má viac ako 100 objektov, spoločnosť hľadá zahraničné projekčné spoločnosti, aby zvýšila rýchlosť procesu projektovania s nižšími nákladmi. Potenciálny partner bude spolupracovať s projektovým tímom kórejskej spoločnosti a prevezme úlohu návrhu projektu alebo detailného projektu na základe zmluvy o outsourcingu. Hľadanými sú spoločnosti so skúsenosťami v oblasti projektovania stavieb a zariadení (plyn, elektrina, potrubia, vzduchotechnika atď.) ako aj spoločnosti poskytujúce jednoduché návrhy v EPC s programom CAD.

BRIT20231205016

Talianska spoločnosť, ktorá je lídrom v oblasti superrozlišovacích optických mikroskopických techník, hľadá spoluprácu a partnerstvá s cieľom rozšíriť svoju technológiu v biologickom výskume a klinickej medicíne

Spoločnosť je spin off-om jedného z najvýznamnejších výskumných technologických inštitútov v Taliansku, ktorý je priekopníkom nových technológií v oblasti superrozlišovacej optickej mikroskopie. Spoločnosť má viac ako 10 ročné skúseností s výskumom nových techník optickej mikroskopie, detektorov a spracovania obrazu a jej cieľom je rozšíriť super-rozlišovacie zobrazovanie živých buniek v kombinácii s časovo rozlíšenou spektroskopiou do všetkých výskumných laboratórií, nemocníc a moderných lekárskych centier. Spoločnosť hľadá partnerov v oblasti patológie, istológie, biológie, potravinárskych aplikácií, ktorí by overili technológiu PRISM (Pixel-Reassignment Image Scanning Microscope) vo svojich oblastiach, priblížili svoje kritické body s novou technológiou, poskytli požiadavky a prípady na analýzu. Ďalej spoločnosť hľadá Deep Tech investorov a inovačných agentov v oblasti zdravia pre šírenie technológií ISM (Image Scanning Microscopy) a FLIM ako aj distribútorov na predaj produktov PRISM.

BRSE20231214004

Švédsky MSP hľadá výrobcu oceľového drôtu ťahaného za studena na použitie v inovatívnom nástroji na rezanie skla

Švédsky malý a stredný podnik pôsobiaci v oblasti odstraňovania čelných skiel hľadá výrobcu oceľového drôtu ťahaného za studena pre dlhodobú výrobnú dohodu. Podnik je zameraný na predaj patentovaného nástroja určeného na odstraňovanie všetkých druhov čelných skiel. Požadovaný drôt je spotrebným materiálom, ktorý vydrží približne 340 – 360 demontáží čelného skla v závislosti od veľkosti čelného skla. MSP hľadá výrobcu alebo dovozcu požadovaného drôtu.  

BRSI20231228005

Slovinská spoločnosť hľadá partnerov na vstrekovanie jednozložkových a dvojzložkových plastov pre použitie v automobilovom priemysle

Slovinský výrobca, ktorý sa špecializuje na výrobu Bowdenových káblov pre automobilový priemysel a technicky zložitých plastových komponentov vstrekovaných do formy, hľadá partnera so skúsenosťami v oblasti pokročilých technológií vstrekovania. Požadujú sa odborné znalosti v oblasti jednozložkového (1K) a dvojzložkového (2K) vstrekovania, ktoré sú nevyhnutné na výrobu zložitých viacmateriálových zostáv vyžadujúcich rôzne vlastnosti, ako je tvrdosť a pružnosť. Okrem výrobných zručností by mal byť potenciálny partner schopný zapojiť sa do celého procesu vývoja výrobku, od počiatočného konceptu až po konečnú realizáciu, s využitím nástrojov, ako je počítačom podporovaný dizajn (CAD) a počítačom podporované inžinierstvo (CAE).

BRRO20231220005

Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na pozemné stavby má záujem spolupracovať s dodávateľmi debniacich systémov na základe dodávateľských zmlúv

Rumunská stavebná spoločnosť hľadá debniace systémy a komponenty pre svoje stavebné projekty. Chce spolupracovať na medzinárodnej úrovni s európskymi partnermi na základe dodávateľských zmlúv.

BRSE20231201006

Švédska spoločnosť – globálny líder vo výrobe výživových doplnkov hľadá zmluvné výrobné partnerstvá po celom svete

Spoločnosť sídliaca na juhu Švédska, zameraná na výrobu výživových doplnkov, je popredným hráčom v potravinárskom priemysle. Švédska spoločnosť s rozsiahlym medzinárodným zastúpením v krajinách ako Švédsko, Nórsko, Čína, India, blízky východ a Afrika aktívne rozširuje svoju pôsobnosť v Európe, Ázii a Afrike. Cieľom spoločnosti je nadviazať strategické partnerstvá so zmluvnými výrobcami, ktorí majú certifikáty GMP a Halal, aby zvýšila svoj podiel na globálnom trhu.

Technologické príležitosti

TRFR20231201014

Profesionálny výrobca neoprénových výrobkov hľadá novú technológiu vodotesného a pružného spájania materiálov

Francúzska spoločnosť sa v súčasnosti zameriava na výrobu neoprenových výrobkov, pričom pri ich výrobe využíva metódu GBS (Glue Blind Stitch). Spoločnosť má ambíciu nájsť technológiu umožňujúcu vodotesné a elastické spájanie materiálov, ktorá by mohla nahradiť GBS (ide o manuálny proces spájania). Spoločnosť hľadá partnerov so záujmom o výskum a vývoj s cieľom inovovať výrobu neoprénových oblekov.

TRDE20231201018

Nemecký vesmírny startup hľadá poskytovateľa služieb pre silikátový povlak R512E. Ponúka dlhodobú výrobnú dohodu

Nemecký startup, ktorý sa špecializuje na návrh, vývoj a výrobu vysoko výkonných komponentov pre satelitné pohonné systémy s využitím aditívnej výroby, hľadá

partnerskú spoločnosť, ktorá by mohla vykonávať silikátové povlaky R512E týchto komponentov. Predpokladaným typom spolupráce je dohoda o výrobe.

Výskumno-vývojové príležitosti

RDRTR20231206011

Turecká inštitúcia (Centrum excelentnosti) hľadá partnera z Európy do konzorcia v rámci výzvy MSCA – Vytváranie sietí na prenos know-how pri vývoji biomedicínskych technológií a produktov na báze mikroihličiek

Cieľom projektu je posilniť prenos poznatkov o nových technológiách a technikách pri výrobe terapeutických systémov na báze mikroihličiek, tkanivových transplantátov a vytváranie sietí pre kolektívny vývoj inovatívnych riešení. Táto iniciatíva sa zameriava na posilnenie prierezových interakcií akademických a neakademických odborníkov kvalifikovaných v oblasti technológií založených na mikroihličkách s cieľom vyvinúť nové biomedicínske produkty a nástroje s excelentnými znalosťami a know-how.

Uzávierka žiadostí: 20.2.2024

Uzávierka výzvy: 28.2.2024

RDRGR20231206018

Spoločný výskumný tím z univerzity a výskumného centra v Grécku hľadá partnerov pre projekt HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-01: (RIA): Prieskum kritických surovín v hlbokých zemských ložiskách

Výskumný tím tvoria vysokokvalifikovaní inžinieri a vedci, ktorí sa špecializujú na oblasť baníctva, vedy o zemi, na geotechnické inžinierstvo a udržateľné riešenia. Vďaka interdisciplinárnemu prístupu a využívaniu najmodernejších metodík je tím dobre pripravený prispieť k výsledkom výzvy. Ich hlavným zameraním je zlepšenie prieskumu kritických surovín, čo umožňuje rýchlejšie a presnejšie zisťovanie a analýzu zemského podložia. Tím výskumníkov hľadá jedného alebo viacerých partnerov, ktorí môžu poskytnúť prístup k pilotným ťažobným lokalitám (najlepšie v Európe) s kritickými surovinami vo veľkých hĺbkach (viac ako 400 m).

Uzávierka žiadostí: 31.1.2024

Uzávierka výzvy: 7.2.2024

RDRTR20231207009  

Turecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti cestovného ruchu hľadá partnerov do konzorcia v rámci projektu „DIGITAL-2023-CLOUDDATA-AI-05-CULTHERITAGE: Dátový priestor pre kultúrne dedičstvo“

Turecká spoločnosť pôsobí vo všetkých oblastiach cestovného ruchu, turistiky, súkromného letectva a bezcolných služieb. Spoločnosť realizovala viacero projektov v oblasti technológií analýzy veľkých dát, odporúčacích systémov, metód text miningu a algoritmov hlbokého učenia. Spoločnosť spája rôzne disciplíny, holistické koncepty v oblasti informatiky, urbanizmu, environmentálnych štúdií, vedy o cestovnom ruchu a manažmentu. Projekt je zameraný na rozvoj dátového priestoru v Európe pre kultúrne dedičstvo so zameraním na zlepšenie dostupnosti pokročilých 3D a XR údajov. Potenciálny partner by mal mať skúsenosti z predchádzajúcich európskych projektov:

– Schopnosť vyvíjať pútavé online zážitky pre verejnosť na základe 3D a XR obsahu

– Odbornosť v oblasti gamifikácie.

Uzávierka žiadostí: 21.1.2024

Uzávierka výzvy: 23.1.2024

RDRDE20231211007

Nemecký výskumný inštitút hľadá partnerov pre schému EIC Transition: Zmena spôsobu synchronizácie pre vysokofrekvenčné aplikácie (10-100 GHz)

Na základe predchádzajúceho projektu financovaného z európskych zdrojov, ktorý využíval nový prístup adaptívnej synchronizácie (ADSYNX, https://adsynx.de/), vyvinula výskumná a vývojová inštitúcia nelineárnu – teda veľmi rýchlu – metódu, ktorá sa spolieha len na niekoľko operácií, ktoré sú kompatibilné s implementáciou v RF (rádiofrekvenčných) systémoch, čo umožňuje vysoko efektívnu synchronizáciu viackanálového signálu. Táto metóda má teda potenciál nahradiť – často ťažkopádnu – konvenčnú technológiu PLL.

Potenciálny partner by mal poskytnúť prípadové riešenie použitia s aplikačnou doménou v automobilovom priemysle, snímaní (napr. spoločná komunikácia a snímanie, JCAS) a/alebo masívnom internete vecí. Mal by zabezpečiť integrovanie čipu ADSYNX do ich aplikácie a prispieť k hodnoteniu trhu.

Uzávierka žiadostí: 31.3.2024

Uzávierka výzvy: 8.4.2024

RDRTR20231211009

Turecká samospráva má záujem zapojiť sa ako partner a/alebo líder do projektov týkajúcich sa environmentálnej udržateľnosti

Turecká samospráva, oddelenie ochrany a kontroly životného prostredia, riaditeľstvo námorných služieb vykonáva činnosti na prevenciu znečistenia mora a čistenie mora v okolí istanbulského Bosporu vrátane čistenia morskej hladiny, čistenia pod vodou, recyklácie morského odpadu. Turecká samospráva zabezpečuje aktivity zamerané na šírenie environmentálneho povedomia. Je zapojená do 15 projektov financovaných EÚ a rada by sa zúčastnila ako partner/koordinátor na projektoch týkajúcich sa environmentálnej udržateľnosti. Hľadá projektové konzorcium v oblasti environmentálnej udržateľnosti.

Uzávierka žiadostí: 3.12.2024

Uzávierka výzvy: 3.12.2024

RDRNL20231215006

NALIEHAVÉ: Holandská medicínsko-technologická spoločnosť hľadá partnerov do programu Eurostars na zdokonalenie nového žalúdočného balóna na báze potravín na liečbu obezity a na rozšírenie výroby GMP

Holandský start-up pôsobiaci v oblasti medicínskych technológií hľadá partnerov pre zapojenie sa do programu Eurostars: i. zdokonalenie nového hydrogélového žalúdočného balóna na liečbu obezity a ii.  automatizácia výroby GMP. Potenciálni partneri by mali pôsobiť v oblasti 3D tlače malých objektov, prednostne superabsorpčných prírodných alebo syntetických polymérov (napr. hydrogélov), a/alebo v oblasti automatizácie výrobného procesu GMP. Spoločnosť plánuje predložiť návrh v rámci 6. výzvy programu Eurostars-3, termín uzávierky je 14. marca 2024. Predpokladá sa výskumná spolupráca.

Uzávierka žiadostí: 14.2.2024

Uzávierka výzvy: 14.3.2024

RDRTR20231214007

Inovatívny technologický startup hľadá priemyselného partnera, najlepšie z automobilového priemyslu, ktorý by sa prihlásil do programu Smart Eureka na overenie jeho riešenia

Inovatívny technologický startup hľadá priemyselného partnera, ktorý by sa prihlásil do programu Smart Eureka a overil jeho riešenie. Projektové konzorcium má už 2 partnerov, jeden z nich je z Turecka ako poskytovateľ technológií a druhý z Nemecka ako univerzita.

Uzávierka výzvy: 22.1.2024

RDRTR20231218019

Turecký MSP špecializujúci sa na aditívnu výrobu kovových/polymérových implantátov hľadá partnerov v rámci programu EUROSTARS na vývoj povlaku s mineralizačným a/alebo antibakteriálnym účinkom pre implantáty s trabekulárnym a hladkým povrchom

Turecký MSP pôsobiaci v oblasti aditívnej výroby kovových/polymérových implantátov je schopný vyrábať súčiastky z bioresorbovateľnej Mg zliatiny. Implantáty sa plánujú vyrábať vo formách vhodných pre ortopedické aplikácie. Spoločnosť hľadá partnerov do programu EUROSTARS na vývoj povrchových povlakov na zvýšenie mineralizácie a/alebo na dodanie antimikrobiálnych vlastností implantátom s trabekulárnym a hladkým povrchom.

Uzávierka žiadostí: 7.3.2024

Uzávierka výzvy: 14.3.2024

RDRFR20231221020

Francúzsky MSP hľadá konzorcium a partnerov pre výzvy HORIZON-CL4-2024-DIGITAL EMERGING- 01-54, DIGITAL EMERGING-01-55 alebo DIGITAL-HUMAN-01-07

Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na mikromanipuláciu hľadá výskumných partnerov, ktorí by mali záujem zapojiť sa do konzorcia v rámci nových výziev pre program Horizon Europe Cluster 4. Spoločnosť je pripravená ponúkať rôzne druhy služieb, ako napríklad :

    – spoločnú spoluprácu na procese a hľadanie prelomových riešení na uspokojenie potrieb identifikovaných možnými partnermi,

    – vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti mikromanipulácie a mikromontáže,

    – poskytovanie modulárnych a flexibilných kobotických platforiem alebo plne prispôsobených automatických zariadení na mikromanipuláciu a mikromontáž.

Uzávierka žiadostí: 1.3.2024

Uzávierka výzvy: 19.3.2024

RDRTR20231227011

Turecká univerzita hľadá priemyselných partnerov do konzorcia v rámci výzvy HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-35: Biodegradovateľné polyméry pre udržateľné obalové materiály (IA)

Konzorcium tvorené z 5 partnerov zo 4 rôznych krajín hľadá priemyselných partnerov/spoločnosti, ktorí by poskytli odborné znalosti v týchto oblastiach:

– Výrobca jednorazových obalov (najlepšie MSP)

– Zloženie polymérov

– Partner pre modelovanie materiálov / aplikácie AI-ML

Uzávierka žiadostí: 1.2.2024

Uzávierka výzvy: 7.2.2024

Ak vás niektorý z profilov zaujal, kontaktujte nás na een@uvptechnicom.sk, radi poskytneme bližšie informácie či kontakt na danú organizáciu.

Nájdite nových partnerov pre svoj biznis prostredníctvom databázy Enterprise Europe Network. Kontaktujte nás.