máj 3, 2024 | Ponuky na spoluprácu

Príležitosti na spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network v APRÍLI 2024

Prinášame vám výber z ponúk a požiadaviek zverejnených v databáze Enterprise Europe Network v mesiaci APRÍL 2024. Pre viac informácií o danej príležitosti kliknite na jej referenčné číslo.

Kompletný zoznam nájdete TU (alebo na oficiálnej stránke Enterprise Europe Network https://een.ec.europa.eu/ v časti „Partnering opportunities“).

 

Obchodné požiadavky

BRBE20240404003

Belgická spoločnosť hľadá výrobcu pozinkovaných základových skrutiek

Belgická spoločnosť pôsobiaca v oblasti montáže solárnych oceľových konštrukcií hľadá európskeho výrobcu pozinkovaných základových skrutiek. Spoločnosť v súčasnosti nakupuje svoje základové skrutky v Ázii. Rada by našla geograficky bližších dodávateľov, najlepšie malé a stredné podniky, aby zabezpečila svoj dodávateľský reťazec.

 

BRDE20240425022

Nemecký internetový predajca hľadá výrobcov plastov na výrobu záhradných (skleníkových) predmetov na základe obchodnej dohody

Nemecká zásielková spoločnosť, ktorá sa špecializuje na personalizované darčekové predmety, výrobky pre domácnosť a záhradu, má záujem rozšíriť svoje portfólio rôznych záhradných produktov. Spoločnosť hľadá výrobcov alebo veľkoobchodníkov so záujmom vyrábať plastové príchytky na rastliny do skleníkov. Spolupráca zahŕňa uzatvorenie obchodnej zmluvy.

 

BRPL20240409001

Poľský veľkoobchodník pôsobiaci v automobilovom priemysle hľadá dodávateľov náhradných dielov a príslušenstva na distribúciu na poľskom trhu

Poľská spoločnosť pôsobiaca v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu s automobilovými dielmi a príslušenstvom hľadá zahraničných výrobcov a distribútorov všetkých druhov náhradných dielov a príslušenstva pre automobily, ktorí chcú zvýšiť predaj svojich výrobkov na poľskom trhu na základe dohody o distribučných službách.

 

BRES20240408022

Španielska spoločnosť hľadá dodávateľov chemických činidiel

Španielska obchodná spoločnosť špecializujúca sa na komodity a chemikálie neustále hľadá nové produkty, aby uspokojila potreby svojich klientov. Spoločnosť hľadá dodávateľov chemických činidiel pre širokú škálu aplikácií, konkrétne pre ropné produkty. V súčasnosti hľadá laboratórne činidlá na priemyselné účely, ako napr: Benzén, acetón, orotolidín, paranftol a iné.

BRFR20240409017

Francúzsky MSP hľadá výrobcov polypropylénových rúrok a ponúka spoluprácu na základe výrobnej dohody

Francúzska spoločnosť navrhuje a skladá polymérové rúry. Tieto rúry sú vyrobené z polypropylénu. Spoločnosť hľadá výrobcov a dodávateľov rúr veľkých priemerov a tenkých hrúbok na dlhodobú spoluprácu. Hľadanými partnermi sú výrobcovia pôsobiaci v oblasti plastového priemyslu, presnejšie v oblasti vytláčania polymérov, ktorých úlohou bude výroba rúr z polypropylénu podľa francúzskych špecifikácií.

BRFR20240417014

Francúzska spoločnosť hľadá výrobcov robotických produktov so záujmom vstúpiť na francúzsky trh na základe dohody o distribučných službách

Francúzska spoločnosť je expertom na distribúciu pokročilých riešení pre priemysel, agropotravinárstvo, bezpečnosť, stavebníctvo a maloobchod. MSP má IT expertízu na zabezpečenie zmien v IT systémoch, optimalizáciu výkonu a interoperability. Spoločnosť hľadá výrobných partnerov najnovšej generácie priemyselných periférnych alebo robotických riešení s cieľom rozšíriť svoje produktové portfólio v rámci obchodných zmlúv.

 

BRPT20240419015

Portugalský MSP hľadá nové prevratné technologické riešenia na zníženie spotreby energie/vody

Portugalský MSP s viac ako 13-ročnými skúsenosťami v oblasti technickej analýzy a implementácie riešení energetickej účinnosti hľadá nové inovatívne produkty, ktoré by pridal do svojho portfólia. Spoločnosť hľadá súkromné ​​spoločnosti, s ktorými by uzavrel obchodnú zmluvu o distribučných službách.

Technologické požiadavky

TRDE20240402016

Výrobca skladovacej a vyzdvihovacej techniky sa snaží zdokonaliť prototyp a skonštruovať minisériu mobilných skriniek na zásielky

Nemecký start-up pôsobiaci v oblasti logistiky hľadá výrobcov skladovacích a vyzdvihovacích systémov, ktorým ponúka spoluprácu na základe dohody o technickej spolupráci a výrobe. Úlohou potenciálneho partnera bude optimalizácia prototypu mobilnej skrinky v spolupráci s nemeckou spoločnosťou a výroba malej série 6 – 10 kusov. Skrinka je ústredným prvkom riešenia pre automatizované doručovanie zásielok na poslednej míli. Bude nasadená v pilotnom projekte s poskytovateľom balíkových služieb v jednom z európskych miest do konca roka 2024.

TRES20240422024

Predchádzanie pádom starších osôb v domovoch dôchodcov

Spoločnosti z Baskicka (severné Španielsko), ktoré sa zaoberajú opatrovateľskými a ošetrovateľskými službami pre starých ľudí, spustili výzvu otvorenej inovácie: Ako možno predvídať pády a ako im predchádzať v domovoch sociálnej starostlivosti prostredníctvom technického, škálovateľného a ekonomicky udržateľného riešenia? Predpokladá sa obchodná dohoda s technickou pomocou v spolupráci s IKT partnerom. Partner musí byť špecialista na zákazkový softvér/návrh/vývoj aplikácií, schopný prísť s riešením, ktoré je prediktívnym a škálovateľným nástrojom, ktorý možno integrovať do existujúcich systémov a je v súlade s legislatívou v oblasti ochrany údajov.

TRES20240403011

Španielska spoločnosť hľadá nový systém izolácie (bez plynu SF6) pre novú generáciu rozvádzačov

Španielsky výrobca rozvádzačov hľadá dodávateľa plynových izolačných systémov, ktorý by do procesu vývoja nových ističov začlenil technologické riešenia iné ako SF6. Hľadaná technológia nahradí tradičné systémy so vzduchovou a SF6 izoláciou v rozvádzačoch stredného (VN) a vysokého napätia (VVN) pre primárne a sekundárne rozvody. Baskický MSP je otvorený spolupráci s poskytovateľmi technológií, výskumnými inštitúciami alebo spoločnosťami špecializujúcimi sa na inovatívne riešenia pre monitorovanie a kontrolu chemických procesov. Potenciálny partner by mal mať už otestovaný systém a pripravený na overenie v priestoroch spoločnosti. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe licenčnej zmluvy alebo obchodnej zmluvy s technickou pomocou.

TRIT20240416006

Medzinárodný program otvorených inovácií (Open Innovation Program) hľadá start-upy a scale-upy, ktoré ponúkajú technologické riešenia umožňujúce zber a spracovanie údajov na podporu operátorov (výzva sa uzatvára 5. júla 2024)

Talianske spoločnosti zúčastňujúce sa na medzinárodnom programe otvorených inovácií, hľadajú start-upy a scale-upy ponúkajúce technologické riešenia na zlepšenie podpory prevádzkovateľov prostredníctvom inteligentného získavania a spracovania údajov, digitalizovaných pokynov a monitorovania v reálnom čase na zaistenie bezpečnosti a efektívnosti. Všetky riešenia by sa mali zameriavať na inovácie založené na údajoch a mať minimálnu TRL 4. Účasť v programe je bezplatná a predpokladá sa výskumná a/alebo obchodná spolupráca medzi partnermi.

TRIT20240416008

Medzinárodný program otvorených inovácií (Open Innovation Program) hľadá start-upy a scale-upy, ktoré ponúkajú technologické riešenia podporujúce analýzu údajov na účely strategického rozhodovania. (Výzva sa uzatvára 5. júla 2024)

Talianske spoločnosti zúčastňujúce sa na Medzinárodnom programe otvorených inovácií hľadajú Start-upy a Scale-upy, ktoré ponúkajú technologické riešenia v oblasti analýzy údajov na optimalizáciu strategických rozhodnutí, od analýzy tendrov a personalizovanej zdravotnej starostlivosti až po prevádzkové poznatky a stratégie v oblasti ľudských zdrojov. Všetky riešenia by sa mali zameriavať na inovácie založené na údajoch a mať minimálnu TRL 4. Účasť v programe je bezplatná a predpokladá sa výskumná a/alebo obchodná spolupráca medzi partnermi.

TRIT20240416010

Medzinárodný program otvorených inovácií (Open Innovation Program) hľadá start-upy a scale-upy, ktoré ponúkajú technologické riešenia na zlepšenie využívania údajov na automatizáciu a výkonnosť strojov. (Výzva sa uzatvára 5. júla 2024)

Talianske spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na Medzinárodnom programe otvorených inovácií, hľadajú start-upy a scale-upy ponúkajúce technologické riešenia na zlepšenie automatizácie a výkonnosti strojov s využitím pokročilej analýzy údajov pre prediktívnu údržbu, autonómne poľnohospodárstvo a optimalizáciu výkonu batérií. Všetky riešenia by sa mali zameriavať na inovácie orientované na človeka a mali by mať minimálnu TRL 4. Účasť v programe je bezplatná a predpokladá sa výskumná a/alebo komerčná spolupráca medzi partnermi.

Výskumno-vývojové požiadavky

RDRFR20240411008

Hľadá sa partner, ktorý má záujem byť koordinátorom v rámci výzvy programu EIC Transition

Francúzsky start-up vyvinul patentované bioprodukčné bunkové línie, ktoré precízne kontrolujú glykozyláciu, čo sa využíva na navrhovanie protilátkových terapeutík s vynikajúcou funkciou. Prvým cieľom je predchádzať rezistencii pacientov voči liečbe autoimunitných ochorení. Hľadá partnerov pre výzvu programu EIC Transition. Potenciálny koordinátor musí byť oprávneným pre program EIC Transitiion.

Uzávierka žiadostí: 31.7.2024

Uzávierka výzvy: 24.9.2024

RDRFR20240419014

Francúzsky start-up vyvíjajúci inovatívnu koncentrovanú solárnu technológiu na recykláciu odpadu hľadá priemyselného partnera do konzorcia v programe EIT Raw Materials

Recyklačná jednotka spoločnosti je revolučný proces nakladania s priemyselným odpadom poháňaný solárnou energiou. Využíva solárny koncentrátor s patentovanou obrou Fresnelovou šošovkou na premenu odpadu na zhodnocovanie cenných materiálov. Táto inovácia rieši globálnu potrebu efektívneho a trvalo udržateľného nakladania s odpadom. MSP hľadá priemyselného partnera na vývoj a výrobu priemyselného pilota (TRL8) ich solárneho koncentrátora a zameriava sa na otvorenú výzvu programu EIT Raw Materials.

Uzávierka žiadostí: 28.5.2024

Uzávierka výzvy: 29.5.2024

Ak vás niektorý z profilov zaujal, kontaktujte nás na een@uvptechnicom.sk, radi poskytneme bližšie informácie či kontakt na danú organizáciu.

V prípade, že hľadáte nových obchodných partnerov, potrebujete dokončiť vývoj technológie alebo potrebujete lepšie riešenia pre svoje podnikanie,  kontaktujte nás!